Майык:Medal-color/doc

Википедия деп сайттан

Спортчу медальдарның өңнерин тодарадырынга херек майык.

Майык дың чаңгыс аргументи хүлээп алгаш, таблицаның көзенээниң өңү болур өңнү эгидер.

Аргумент Түңнел

Колдуунда «Кол» стильдерни таблицаның бир-ийи көзенектеринге ажыглаар.

gold / алдын gold
silver / мөңгүн silver
bronze / хүлер #cc9966

Чырык янзыларын таблицаның бүгү (медалист-биле кады) одуруунга ажыглаары чогуур, чүге дизе чырык өң кырынга сөзүглел номчуттунгур.

gold-light / алдын-ч / алдын-ч. #f7f6a8
silver-light / мөңгүн-ч / мөңгүн-ч. #dce5e5
bronze-light / хүлер-ч / хүлер-ч. #ffdab9


Эптиг болур кылдыр майыкты мынчалдыр ажыглап болур:

  • таблицаларга — {{medal-bg}} таварыштыр, ол bgcolor=өң эгидип бээр:
{|
|-
|{{medal-bg|gold}} align=center | ...
  • өске элементилерге — {{medal-style}} таварыштыр, ол background-color:өң; эгидип бээр:
<span style="{{medal-style|gold}} font-weight:bold"> ...