Перейти к содержанию

Мармарис

Википедия деп сайттан

Майык:НП

Бармаристиң эрик кыдыында Кемаль Ататюркка тураксаал

Ма́рмарис (тур. Marmaris) — Турцияда порт-хоорай база курорт. Ындыг аттыг районнуң административтиг төвү. Эгей далайның эриинде Турцияның мурнуу-барыын чүгүнде Мугла деп можуда (Чер ортузу далай биле Эгей далайның кызыгаарында Мармарис биле Даламан аразында) чыдар. 2014 чылда туристер кээр үеде хоорайга 2 сая ажыг улус делегейниң аңгы-аңгы булуңнарындан келген.

Географиязы[эдер | вики-сөзүглелди эдер]

Мармарис хоорай долгандыр даглар-биле куржанган. Хоорайның мурнуу чарыында ортулук бар, ынчангаш улуг чалгыглар база күштүг хат, шуурганнар хоорайже кажан-даа эртип шыдавас. Грек ортулук Родос-биле паром таварыштыр үргүлчү харылзаа бар. Хоорайда элээн каш районнар бар — Сителер, Армуталан, Меркез. Меркез — хоорайның төвүнде район. Армуталан (тур. armut «груша») — хоорайның кыдыында район. Ичмелер — Мармаристен 15 минут халдыр черде бичежек хоорай, Мармаристиң району.

Онза солун черлери[эдер | вики-сөзүглелди эдер]

Форт Мармарис — музей-шивээ
Мармаристe кудумчу
Ичмелерниң эрик кыдыы
  • Форт Мармарис — амгы үеде музей болуп турар хоорайның эрги чартыында бурунгу орду.
  • Барлар кудумчузу (Bar street) — хоорайның чөөн талазында агаарлаар дыка хөй шайлаарактарлыг болгаш барларлыг кудумчу.
  • Аква Парк Aqua Dream —Мармаристиң кол аквапарыгы, хоорайның чөөн талаызнад улуг эвес тейжигеш кырында турар.
  • Мармарис националдыг парк.

Төөгузү[эдер | вики-сөзүглелди эдер]

Хоорайның кажан тургустунганы билдинмес, бистиң эрага чедир XI чүс чылда хоорай Фискос деп аттыг Карияның составынче кирип турган. Бистиң эрага чедир X чүс чылда Родос деп кожаларының салдарының адаанга барганнар. Олар ооң чанынга Амос хоорайны база тургузуп каанар. Бистиң эрага чедир VI чүс чылда перстерниң дарлалының адаанга турган. Бистиң эрага чедир 334 чылда Александр Македонский келген соонда хоорайны Родоска берипкен турган.

Бистиң эрага чедир 164 чылда римляннарның адаанга баргаш, бистиң эрага чедир Римниң составынче долузу-биле кирген. 395 чылдан тура Византий империязының адаанга барган. VII—VIII чүс чылдарче арабтар халдааш, кеуруглаткан. XIII чүс чылдың төнчүзүнде бейлик Ментештиң түрктеринге эжелеткен. 1391 чылда турк-османнарга эжелеттирген болгаш 1424 чылда долузу-биле Осман империязынга каттышкан. 1522 чылда Сулеймана Тергиин султанның чарлыы-биле хоорайга шивээ туттунган болгаш, хоорайны Мармарис (бурунгу грек дылдан — Кылагар, Чайыналчак) деп эде адаан. 1957 чылда ону чер шимчээшкини үреп каан соонда катап туттунган.

1912 чылда хоорайда болгаш бүдүн районда: мусульманнар — 12 128 кижи., греки — 720 кижи чурттап турган.

1980 чылдардан хоорай туристер чыглыр хоорай кылдыр улуг хөгжүлдени алган.

Агаар-бойдузу[эдер | вики-сөзүглелди эдер]

Мармаристе агаар-бойдус Чер ортузу далайны долгандыр черлерниң агаары-биле дөмей. Январьда ортумак температура 7,5 градус хире. Эң соок үеде −4 градус чедер.

Чайын +30 хире градус. Эң изии +52 градус демдеглеттинген.Майык:Климат города

Демдеглелдер[эдер | вики-сөзүглелди эдер]

Шөлүглер[эдер | вики-сөзүглелди эдер]