Перейти к содержанию

Мернейт

Википедия деп сайттан

Майык:Фараон Мернейт (Меретнейт) («Ынакшылы боор (Mrj.t) Нейт (Nj.t, аңнаарының бурганы)») — Бурунгу Египеттиң Баштайгы хааннар үезиниң I-ги салгалының кадыны, ону «херээжен улустуң баштайгызы» база «хаанның иези» деп адап турган, баштайгы биске амгы үеде билдингир делегейниң төөгүзунде херээжен улустуң бирээзи (Нейтхотеп, Има-Иб база Хентхабтиң соонда).

Мернейт Джет азы Джерниң өөнүң ишти. Мернейт назы четпээн Дене деп оглунуң орнунга назы-хар чедерге чедир хааннап турган, ынчангаш ону чамдыкта төөгүде бир дугаар чагырып турган хаан дужаалдыг херээжен кижи деп турар. Ынчалза-даа кезек шинчилекчилер Мернейтти Джер деп хаанның уруу деп турар, ынчангаш ол хаан дужаалын ачазындан салгал дамчыштыр алган болгаш бир дугаар херээжен фараон турган. Ону бадыткап турар чүүл дээрге, Абидоста ооң чевээнде фараон кижиге салыр дыка улуг ийи калбак дашта ооң адын бижээни болуп турар. Джоан Флетчерниң бодалы-биле, Мернейт «чүгле мерген чагырыкчы эвес, дыка эки акша санап билир кижи турган деп турар».

Ооң чурт баштап чораанының угайында Абидоста база Саккарда чевеглер херечилеп турар. Саккарда 16 x 42 метр хемчээлдиг Мернейттиң дугайында төөгүп турар бижиктерлиг, фараон кижиниң адын бижиир ужурлуг калбак дашта Мернейттиң адын бижээн чевег бар. Мернейттиң Абидоста чевээнде Умм эль-Кааб хөөрде I-ги салгалдың өске-даа фараоннарын хөөржүткен черде 20 хире кижи-биле кады Мернейт хөөржүттүнген болуп турар. Ол уеде хаанның чоок кижилери ооң-биле кады хөөржүттүнген турар ужурлуг. н

Мернейттиң хөөрүн британ археолог Уильям Флиндерсом Питри 1900 чылда тыпкаш, шинчилээн болуп турар. Баштай ооң мурнунда билдинмес турган фараоннуң чевээ тывылган деп бодап турган. Питри боду «Мернейт деп фараоннуң» чевээниң дугайында бижип турган.

Демдеглелдер[эдер | вики-сөзүглелди эдер]

Дөс[эдер | вики-сөзүглелди эдер]