Перейти к содержанию

Нейтхотеп

Википедия деп сайттан

Майык:Государственный деятель Нейтхотеп (егип. nt-ḥtp — «Нейт умиротворена») — Бурунгу Египеттиң I-ги салгалының консорт-кадыны (бистиң эрага чедир XXXI чүс чылдың төнчүзү); делегей төөгүзүнде бистиң үеге чедир кадагалаттынып арткан бир дугаар херээжен кижи. «Супруга того, кого любят Обе Богини» база «Могущественнейшая из женщин» деп аттарны эдилеп чораан.

Нейтхотептиң ады Египетте, Нагадада, чевеглерде Намер биле Хор-Ах деп фараоннарның аттарының чанында бижиттинген, ынчангаш кайызының өөнүң ишти чораанын тодарадыры берге. Төөгүде чаңчыл ёзугаар санап турары-биле Нейтхотеп Намер фараоннуң өөнүң ишти турган болгаш Хор-Ахтың авазы (азы ооң кадайы Бенерибтиң авазы). Хор-Ах Нейтхотепке өлген соонда дыка улуг чараш чевегни туткан. Ынчалза-даа өске шинчилекчилер Нейтхотепти Хор-Ахтың кадайы деп санап турарлар. Ол чугааның аайы-биле Нейтхотеп соңгу чүктен кадын турган. Ынчангаш Хор-Ах ийи күрүнени каттыштырары-биле өгленип алган. Хор-Ах чок болган соонда Нейтхотеп кезек үе иштинде Египетти чагырып турган. Нейтхотептуң чевээ 21 аңгы камералардан тургустунган.

Нагадада чевегден өске, Нейтхотептиң ады Умм эль-Каабтан тывылган алебастрдан кылган вазада база Хор-Ахтың оглу Джерниң чевээнде ийи вазада, база ол ышкаш ол-ла чевегниң иштинче кирип турар черлерде чаан азыг дизинде бижикте киирттинген.

Демдегледер[эдер | вики-сөзүглелди эдер]

Шөлүглер[эдер | вики-сөзүглелди эдер]