Перейти к содержанию

Никулина, Евдокия Андреевна

Википедия деп сайттан

Евдокия Андреевна Никулина (1917 чылдыӊ ноябрь 8 — 1993 чылдыӊ март 23) — 46 дугаар дүнеки бомбалаашкын авиациязынын полугунун эскадрилья командири ( 325 дугаар дүнеки бобалаашкын авиация дивизиязы, 4 дугаар агаар армиязы, 2 дугаар Белорус фронтузу), гвардия майору, Совет Эвилелинин маадыры (1944).

Допчу-намдары[эдер | вики-сөзүглелди эдер]

Калуга облазыныӊ Парфёново суурга 1917 чылдыӊ ноябрь 8-те тараачын ѳг-бүлеге тѳрүттүнген. Балашов хоорайнын авиация школазы болгаш техникумун дооскан. Смоленск хоорайнын хамааты авиация флодунга ужудукчулап ажылдап турган. Кызыл Шеригде 1941 чылдан тура. 1942 чылдан тура ВПК(б) КПСС кежигүүну. 46 дугаар дүнеки бомбалаашкын авиациязынын полугунун эскадрилья командири ( 325 дугаар дүнеки бобалаашкын авиация дивизиязы, 4 дугаар агаар армиязы, 2 дугаар Белорус фронтузу), гвардия майору Никулина Е. А. 1944 чылдыӊ сентябрьга чедир 600 дайынчы ужудуушкунарны кылган. Дайын соонда халашкан, 1948 чылда Ростовтуӊ партия школазын дооскан. Хоорайнын партия комитединге ажылдап чораан. Ростов-на-Донуга чуртап чораан. 1993 чылда март 23-те чок болган. Дина Никулина тайбыӊ үеде бажынынга удуп чыдырда, дуне када бир кижи кирип келгеш, дерзиизи-биле Динаны база уйнуун ѳлүргеш, дайынчы шаӊналдарыын оорлапкаш чоруй барган.

Шаӊналдары[эдер | вики-сөзүглелди эдер]

  • ССРЭ-нин Дээди Чѳвүлелинин Президиумунан дужаалы-биле «командованиениӊ даалгазын үлегерлиг күүсеткени, немец-фашистиг эжелекчилерге удур маадырлыг чоруу дээш» 1944 чылдыӊ октябрь 26-да 46 дугаар дүнеки бомбалаашкын авиациязынын полугунун эскадрилья командири (325 дугаар дүнеки бобалаашкын авиация дивизиязы, 4 дугаар агаар армиязы, 2 дугаар Белорус фронтузу), гвардия майору Никулина Евдокия Андреевнага Совет Эвилелинин маадры атты тывыскан. Дараалаштыр Ленин ордени база «Алдын Сылдыс» медали (№ 4741).
  • Кызыл Тук ордени.
  • Александр Невский ордени.
  • «Отечественная война» ордени 1-2 чаданын.
  • Ростова-на-Дону хоорайнын хундулуг хамаатызы.

Тураскаалдары.[эдер | вики-сөзүглелди эдер]

Калуга облазында Спас-Деменск хоорайда Алдар аллеязында тураскаал бар.   1985 чылда чурукчу Бочаров, Сергей Петрович «Групповой портрет летчиц — Героев Советского Союза 46-го гвардейского ночного бомбардировочного авиационного Таманского Краснознамённого и ордена Суворова полка. Ночные ведьмы», холст, масло 200х250 см. Чурукта Никулина Е. А. он талазында, кѳк платьелиг. Чурук авиация музеинде Москвада. botcharov.ru artpoisk.info Ростов-на-Донуда (пр. Журавлёва, 104) кудумчуда мемориалдыг самбыра. Ростов-на-Донуда кудумчу ады.

Литература[эдер | вики-сөзүглелди эдер]

  • Никулина Евдокия Андреевна // Герои Советского Союза: Краткий биографический словарь / Пред. ред. коллегии И. Н. Шкадов. — М.: Воениздат, 1988. — Т. 2 /Любов — Ящук/. — С. 170. — 863 с. — 100 000 экз. — ISBN 5-203-00536-2.
  • Ракобольская И. В., Кравцова Н. Ф. Нас называли ночными ведьмами. — М.: Изд-во МГУ, 2005. — 336 с.
  • Лукьянов Б. Крылатое сердце // Героини: очерки о женщинах — Героях Советского Союза / ред.-сост. Л. Ф. Торопов; предисл. Е. Кононенко. — Вып. 2. — М.: Политиздат, 1969. — 463 с.

Киирилде[эдер | вики-сөзүглелди эдер]

1.↑ Памятники Дона.

Шѳлүг[эдер | вики-сөзүглелди эдер]

Никулина Евдокия Андреевна (ru). Сайт «Герои страны».