Ницше, Фридрих

Википедия сайттан
Шилчиир: навигация, дилээр

Фридрих Ницше (1844 чылдың октябрь 15 Рёккен - 1881 чылдың январь 28 [февраль 9], Веймар) - алдарлыг немец чогаалчы, бодалчы, классик филолог, композитор, шүлүкчү, тускай бот-тывынгыр философтуг өөредигниң чаяакчызы. Ол ажылдарын тускай хевирге бижип, бир аңгы аян-сөстеп тургаш бодалдарын илередип турган болгаш, ооң ажылдары ам-даа айтырыглар-биле көвей, ооң ажылын улустар аңгы-аңгы кылдыр хүлээп ап турар.

Ницше