Омааш

Википедия сайттан
Шилчиир: навигация, дилээр
Быдаа омаажы
Шай омаажы

Омааш - кижиниң чемненирде ажыглаар херексел. Ооң-биле чемни ускаш, аасче киирерге тааржыр кылдыр чогааткан. Омаашты шопулак деп база адаар.

Омааштар бичии база улуг кылдыр аңгылажыр)