Ондар, Өргелээр Чүвүрек оглу

Википедия деп сайттан
Перейти к навигации Перейти к поиску

Өргелээр Чүвүрек оглу Ондар

Ондар, Өргелээр Чүвүрек оглу (Ондар, Өргелээр Чүвүрекович)

Сүт-Хөл кожууннуң Үстүү-Ишкиннниң Ак-Хүүректигге 1947 чылда төрүттүнген. 1968ч. РСФСР-ниң аныяктар аразынга бирги чери дээш Октябрьск хоорайга болган маргылдаага киришкеш, мөңгүн медаль-биле шаңнаткан, ол-ла чылын Алушта хоорайга "Спартак" эки тура спорт ниитилелинин Төп чөвүлелиниң чемпионадынга ийиги черни ээлээн. 1970 чылда Махачкала хоорайга болган маргылдаага мөңгүн медаль болгаш "Эң дидим хүреш дээш" деп кубок-биле шаңнаткан. Хостуг хүрешке Тываның он бир дакпыр чемпиону. Национал хүрешке Сибирь болгаш Ыраккы Чөөн чүк улустарының спартакиадазының ийи дакпыр тиилекчизи (Агинск, Якутск).

"ССРЭ-ниң спорт мастери" деп хүндүлүг атты тыва спортчулардан бир дугаар чаалап алган. Хостуг хүрешке Бүгү-эвилел чергелиг судья, педагогика эртемнериниң кандидады. Тыва Республиканың алдарлыг ажылдакчызы. Ооң адын "Тыванын XX чүс чылда алдарлыг кижилери" деп Күрүне номунче киирген.