Павлов, Владимир Гаврилович

Википедия деп сайттан

Владимир Гаврилович Павлов (19291999) — совет база россий партияның база күрүне ажылдакчызы.

Намдары[эдер | вики-сөзүглелди эдер]

15 август 1929 чылда Вилючанск наслег Сунтарск район Якутск АССР-ге тараачын өг-бүлеге төрүттүнген.

1956 чылда Якутскунуң башкы институдун дооскаш (бо үеде Соңгу-Чөө чүк федералдыг университеди), башкылап ажылдап турган база Вилючанск ортумак школага директорлап, оон соонда комсомол ажылга төрээн улуска турган. Сөөлзүреди райкомнуң бир дугаар секретары турган СЭКП, бодун шевер удуртукчу база организакчы көргүскен — ооң ажылдарының чылдарында Сунтарск район көдээ ажыл-агый бүдүрүлгениң кол угланыышкынга бедик көергүзүглерни чедип алган.[1]

Соонда барып Якут АССР-ниң чырыдыышкын министерствозу ажылдап турган, инструктор ЦК СЭКП, дарганың оралакчызы Совет Министрлер Якут АССР, Якутск обкомнуң секретары СЭКП база бир дугаар секретарь Якутск горком СЭКП. 1973 чылдан 1976 чылга чедир Владимир Павлов ЯАССР оттулар чүүл үлетпүр Эргелелиниң начальник албан-дужаал ээлеп турган ЯАССР. 1977 республиканың улуг бүдүрүлгениң директору апарган — бүүрүлге каттыжылгазы «Якутмебель». Якутияга ооң кызарының ачызы-биле амгы үениң мебель бүдүрүлгези тургускан, ол дээш Павловка республиканың Күрүне шаңналын тывыскан.[1]

12 август 1999 чылда Якутскуга чок болган.

Даштыкы чурумалдар

Тураскаал самбыра

В. Г. Павловтуң ады-биле Сунтарск школа бир дугаар чада адаан база «Якутмебель» каттыжылга.[2] Сунтар көдээ суурга создан ооң тураскаал музейин. Якутскуга аңаа тураскаал бижиктиг самбыра тургускан.

Шаңналдары[эдер | вики-сөзүглелди эдер]

  • Күш-ажылчы Кызыл Тук ордени-биле шаңнаткан база хөй медальдар ССРЭ, а оон аңгыда Саха (Якутия) Республиканың «Полярная звезда» дээди ордени (1997)[3].
  • Саха (Якутия) Республиканың Күрүне шаңналының лауреады (за успешное освоение итальянской технологии производства мебели из местной мас­сивной древесины).
  • «Заслуженный экономист РФ» ат-биле шаңнаткан, «Заслуженный работник на­родного хозяйства PC (Я)», «Отличник образования PC (Я)» база Саха (Якутия) Республиканың Президентиниң Хүндүлүг бижик.
  • Сунтарск улустуң база Якутск хоорайның Хүндүлүг хамаатызы.

Дөс[эдер | вики-сөзүглелди эдер]

  • Ном «Владимир Павлов» сериязы «Выдающиеся люди республики». — х. Якутск: «Бичик», 2004 ч.

Демдеглелдер[эдер | вики-сөзүглелди эдер]

Шөлүглер[эдер | вики-сөзүглелди эдер]