Пилацкая, Ольга Владимировна

Википедия деп сайттан
Перейти к навигации Перейти к поиску

Ольга Владимировна Пилацкая

Төрүттүнген хүнү 30 июльдуң (11 августтуң) 1884
Мөчээн хүнү 1937 декабрьның 22(1937-12-22) (53 года)
Ашаа азы кадайы Загорский, Владимир Михайлович[d]

Ольга Владимировна Пилацкая (1884 чыл1937 чыл) — орус революсчу шимчээшкин ажылдакчызы, а оон аңгыда совет партия ажылдакчызы.

Намдары[эдер | вики-сөзүглелди эдер]

18 июль (чаа стиль-биле 30 июль) 1884 чылда Москвага ажылчын өг-бүлеге төрүттүнген.

Москваның Мариинское училищезин дооскан.

РСДРП(б) кежигүнү 1904 чылдан. Декабрь вооруженного восстания в Москве киржикчизи 1905 чылда Москвага, Москваның РСДРП-ниң хоорай район комитединиң кежигүнү турган.

1909—1910 чылдарда Ольга Пилацкая — ЦК РСДРП Орус бюронуң кежигүнү. 1910 чылда тудуп хоругдаан турган база Саратов хоорайже чоруткан. Ооң соонда ашаа-биле кады Владимир Загорский даштыкы чуртче көшкен[1] кызыгаарже, Англияга база Германияга (Лейпцигке) большевиктерниң ячейкаларынга ажылдап турган, Россияже чажыт литература чедирип бээр холбаачызы турган. 1914 чылда төрээн чурттунче ээп келген, Москвага чажыт большевикчи ажылды чорудуп турган.

Февраль революция соонда 1917 чылда — Москваның РСДРП-ниң Хоорай район комитединиң база катап кежигүнү, партия организакчызы, Октябрь революциязы — Хоорай район шериг-революсчу комитединиң секретары база кежигүнү. Октябрь 1917 чылдан — улусчу судья, Москваның улусчу суд коллегияның кежигүнү. 1918 чылдан — чрезвычайной комиссии Москва губерния тускай килдис истелгези.

1921—1922 чылдарда Пилацкая Кол управлении политиктиг чырыдыышкын Улусчу комиссариат чырыдыышкын РСФСР ажылдап турган, агитация-пропаганда килдис секретары турган ЦК РКП(б).

1922—1925 чылдарда — эргелекчиниң оралакчызы агитация-пропаганда килдизиниң Екатеринославск губерния комитединиң КП(б) Украина, агитация-пропаганда килдизиниң эргелекчизи Ортаакы район комитединиң КП(б) Украина Екатеринослав хоорай. 1925—1926 чылдарда — агитация-пропаганда килдизиниң эргелекчизи Екатеринославск губерния (округ) комитединиң КП(б) Украина. Декабрь 1925 чылдан ноябрь 1927 чылга чедир — ЦК КП(б) Украина кежигүнүнүң кандидады. 1926—1930 чылдарда — херээженнер килдизиниң эргелекчизи ЦК КП(б) Украина. Апрель 1929 чылдан июнь 1930 чылга чедир — Украинаның Секретариат ЦК КП(б) кежигүнүнүң кандидады.

1927—1937 чылдарда — Всеукраинского центрального исполнительного комитета Президиумунуң кежигүнү (ВУЦИК). Хары угда: 1930—1937 чылдарда — Күрүне план комиссиязы при СНК Украин ССР дарганың оралакчызы; 1932—1934 чылдарда — Института кызыл профессуры директору ВУЦИК; 1934—1936 чылдарда — Института истории партии и Октябрьской революции на Украине директору ЦК КП(б) Украина.

Украинанң XI (1930), XII (1934) база XIII (1937) съездилерниң делегады турган КП(б).

22 декабрь 1937 чылда боолап өлүрген. Чуртталганың төнчүзүнге чедир Василиск Гнедов-биле чурттап турган, ынчалза-даа официалдыг өгленишкенинге ооң-биле турбаан.[2]

27 январь 1938 чылда О. В. Пилацкая ЦК КП(б) Украина Доктаал пленум ЦК КП(б) Украина кежигүн тургузуг үндүрген турган.

Өлген соонда агарткан турган.

Чогаал[эдер | вики-сөзүглелди эдер]

  • Астахова Н. В., Целлариус Е. Н. «Товарищ Ольга». М., 1969; Герои Октября М., 1967.[3]

Демдеглелдер[эдер | вики-сөзүглелди эдер]

Шөлүглер[эдер | вики-сөзүглелди эдер]