Пион

Википедия деп сайттан
Пион
Эртемде классификациязы
Делегей чергелиг эртемде ады
Номенклатурный тип
Ареал

Пион (лат. Paeonia) азы шеңнениң ниити хевири – хөй чылдыг үнүш пион аймактыг, 40-50 хире аңгы хевири Соңгу полушарияда үнүп турар.

Ооң янзы-бүру черлик хевирлери дыка нептерээн – марьин корень (мари дазылы) (P. ano­ma­la), япон­ пион (P. oreo­geton), чиңге бүрүлүг пион (P. tenui­folia) база о.ө. Ол хөй санныг сорттарлыг сүт-чечектиг пион (мо­лоч­но­цвет­ко­вый – P. lac­tiflora), эм шынарлыг пион (P. officina­lis). Олар улуг чечектерлиг (25 см. диаметрлиг) янзы-бүрү өңнерлиг (чаңгыс өңнүг азы ийи аңгы өңнүг) оозу-биле өскелеринден ылгалып турар. Оът хевирлии дыка күштүг чоон челбииштелчек кол дазылдыг, дорт турар улуг чечектиг будуктарлыг, янзы-бүрү өңнүг; кызыл, ак, янган кызыл өңнерлиг, ховар – сарыг өңнүг; олурткан соонда 2-3 чыл болгаш чылдың-на чечектелир. Сигенниг Пион чечээниң тургузуу 8 янзы (бөдүүн, чартыы салбагар, япон, салбагар, чартык шар, корона хевирлиг, суларгай хевирлиг) сорттарын аңгылап турар. Ыяш хевирлиинден колдуунда чартык чадаң ыяштыг пион (P. suffrutico­sa), Де­ла­вейниң пиону (P. delavayi), сарыг пион (P. lu­tea), база оларның сорттары быжыг ыяшталып калган будуктарлыг (2-3 см. чоону, узуну 2 метр), олар 2-3 чыл болгаш чаартынар, база улуг (18-25 см. диаметр) ак, янган, сирень өңнүг чечектерлиг; 4-6 чыл болгаш чечектелир. Ыяш хевирлии кышка шыдамык эвес. Дойлуг-элезинниг, бай органиктиг черге үнер. Чечек олуртур черге, каасталга кылдыр газоннарга, чаңгыстап база олуртуп турар. Сиген хевирлиин шеңнениң дөзүнден 3-5 дазылын үскеш, ыяш хевирлиин үрезини-биле, дазылын тарып олуртур.

Хевирлер[эдер | вики-сөзүглелди эдер]

The Plant List базазыың дыңнатканы-биле (июль 2016), пионнар аймаа 36 хевирлерлиг[3]:

Вид Майык:Bt-ruslat признан синонимом вида Майык:Bt-ruslat.

Виды Майык:Bt-ruslat и Майык:Bt-ruslat понижены до подвидов вида Майык:Bt-ruslat.

Сорта[эдер | вики-сөзүглелди эдер]

Пионнуң сорттары хемчээли, өңү, чечектерниң турузуу, чечектелир үези-биле, бедии база сыптарының хевири-биле ылгаар. Сорттуң өңнери янзы-бүрү ак, сарыг, кызыл-сарыг база кызыл. Өңнер чырык база чидиг-чырык аза чымчак, өңу өжуп, өске өңче шилчип бар чыдар. Шаандакы француз сиген пионнарының сорттарын колдуунда кезер дээш тарып турган, ооң сыптарының быжыы кандыг-даа хамаарлга чок. Амгы үеде ладшафтыг пионнар угланыышкыны тыптып келгенде, американ пионоводтер ассоциациязы тускай «Лучший ландшафтный пион» деп шаңналды тургускан. Ооң аңгыда олар пионнуң шынарынче болгаш чаражынче кол кичээнгейни салып, ландшафтыг бот-шынарынга аңгы үнелеледи берип турар[4].

Бүгү делегейниң регистри (APS) ийи муң чылдарның эгезиде 4664 сиген[5] сорттуг база 500-тен хөй ыяш хевириниң[6] пионнары бар деп санаан.

Чечектерниң тургузуунуң аайы-биле сорттары:

 • немахровые, имеющие только один ряд широких лепестков ('Golden Glow', 'Надя'),
 • полумахровые ('Легион Ханкор'),
 • японские ('Moon of Nippon'),
 • анемоновидные ('Лонгфелло'),
 • махровые полушаровидные ('Жемчужная россыпь'),
 • розовидные ('Роберт Оутен'),
 • корончатые ('Канзас').

Даңзылаан органны Американың пионнар ниитилели. Чамдык билдингир сорттар:

Демдеглелдер[эдер | вики-сөзүглелди эдер]

 1. Об условности указания класса двудольных в качестве вышестоящего таксона для описываемой в данной статье группы растений см. раздел «Системы APG» статьи «Двудольные».
 2. 2,0 2,1 Сведения о роде Paeonia (англ.) в базе данных Index Nominum Genericorum Международной ассоциации по таксономии растений (IAPT).
 3. Paeonia (en). The Plant List. Version 1.1. (2013). Хынааны 2016 Чеди айның 27. (чедимчок шөлүг)
 4. Сапунов Е. Ито-пионы — роскошно и просто!. Журнал "Делёнка".
 5. Ипполитова, 2001.
 6. Успенская, 2003.

Шөлүглер[эдер | вики-сөзүглелди эдер]