Раскова, Марина Михайловна

Википедия деп сайттан

Марина Михайловна Раскова

Төрүттүнген хүнү 15 (28) марттың 1912
Төрүттүнген чери
Мөчээн хүнү 1943 январьның 4(1943-01-04)[1] (30 хар)
Мөчээн чери
Хамаатызы (албатызы)
Ажыл-херээ штурман, лётчица, военнослужащая
Идепкейлиг чылдары с 1933
Шаңналдары
Совет Эвилелиниң Маадыры
орден Ленина орден Ленина орден Отечественной войны I степени медаль «За боевые заслуги» юбилейная медаль «XX лет Рабоче-Крестьянской Красной Армии»
почётный сотрудник госбезопасности

Мари́на Миха́йловна Раско́ва (тѳрүмелинден Малинина; 1912 чылдыӊ март 15 (28), Москва — 4 января 1943 чылдыӊ январь 4, Саратов облазы) — совет ужудукчу-штурман, Кызыл Армияныӊ Шериг-Агаар күштеринин майору, Совет Эвилелинин маадыры атты алган бир дугаар херээженернин бирээзи. (1938)

Допчу-намдары.[эдер | вики-сөзүглелди эдер]

Москвага 1912 чылдыӊ март 28-те тѳрүттүнген. Ачазы — Малинин Михаил Дмитриевич (1853—1919) — опера артизи (баритон), вокал башкызы. 1919 чылдын октябрьда Москвага чок болган. Авазы - Анна Спиридоновна (1882 — после 1954) Марина Раскова.
Москванын консерваториязынга ѳѳренип турган. Будук заводунун лабораториязынга ажылдаан. 1929 чылдыӊ чазынында ѳгленип алган. Ашаа - Сергей Иванович Расков. 1931 чылда уруу тѳрүттүнген. 1935 чылда ашаа-биле чарлып алган. 1932 чылда Агаар-Шериг академиязынын лабораториязынга лаборантылап турган. 1934 чылда Ленинградтыӊ Хамааты агаар флодунун инженерлер институдун дооскан. Штурман билигни чедип алган. А 1935 чылда ужудукчулар школазын доозуп алган. 1937 чылда штурман кылдыр ырак ужар рекорд тургузар дээн ужар-хемениӊ командазынын кежигүүнү болган - Ужар-хеме АИР-12; 1938 чылда ийи делегей рекордунга киришкен - гидросамолёт МП-1. 1938 чылдыӊ сентябрь 24-25-те ужар-хеме АНТ-37 «Родина» (командири — В.С.Гризодубова, ийи дугаар ужудукчу — П.Д.Осипенко) биле Москва - Ыракы Чѳѳн чүкче хондурбайын ужупканнар. (село Керби) Ушкан хемчээли - 6450 км (дортаарга — 5910 км). Ол ужудуушкун үезинде ужар-хеменин кывар чүүлү тѳнген, ынчангаш штурманны хеме командири Гризодубова тайгаже шураарын негээн (ужар-хеме частыыры ол - деп бодаан) Раскова тайгаже шурааш, 10 хонук тайгага шыдажыпкан. Ол маадырлыг чоруу дээш, 1938 чылдын ноябрь 2-де Марина Михайловна Раскова Совет Эвилелинин маадыры атты алган. «Алдын Сылдыс» медали № 106.
Гризодубова, Раскова биле Осипенко үжелээн Совет Эвилелинин маадыры атты херээженнер аразындан бир дугаар алганнары ол болган. Кызыл Шеригде 1938 чылдан тура, дараалаштыр НКВД: штадынга база турган. 1937 чылдын февральда — 1939 чылдыӊ февральда — штатта сүмелекчи, оон Күрүнениӊ айыыл чок черинин Тускай кезектин бүрүн эргелиг ажылдакчызы. 1941 чылда күрүненин айыыл чок черинин авиация кезээниӊ улуг лейтенантызы. 1938 чылда Делегейже агаар оруунуӊ Эргелелин удуртуп турган. Москвага чуртап турган.
Ада-чуртун Улуг дайыныннын уезинде Раскова Сталин биле харылзаазын ажыглап тургаш, херээжен дайынчы авиация кезээн тургускан. 15 октября 1941 чылдыӊ октябрь 15-те ВГК деткээни-биле (дужаал НКО СССР № 0099 от 08.10.41) база ВЛКСМ-нин Тѳп комитединин чѳпшээрели-биле Энгельс хоорайга херээжен ужудукчулар белеткээр аэроклубту база Осоавиахимнин хамааты агаар флодунун школазын ажыткан. Yш херээжен Авиабѳлуктер полугу: 586-го хыдыкчы (Як-1), 587-го бомбалаар (Пе-2), 588-го дунеки бомбалаар (По-2 «Дунеки аза-кадайлар» «Ночные ведьмы». Сѳѳлзүредир Раскова 587 дугаар авиаполктун командири болган. Дайын уезинде 587 дугаар полкту «125 дугаар гвардейжи пикировочно-бомбардировочный авиационный имени Марины Расковой Борисовский - орденов Суворова и Кутузова полк (приказ НКО СССР № 265 от 03.09.1943 года и директива ГШ № Орг/10/138919 от 04.09.1943 года) кылдыр эде адаан. 588 дугаарын - 46 дугаар "гвардейский ночной бомбардировочный Таманский Краснознамённый ордена Суворова авиационный полк» кылдыр. (приказ НКО СССР № 64 от 08.02.1943 года).
1942 чылдыӊ ноябрь 22-де Раскова Сталинград фронтузунче ушкан. Анаа 1 дугаар эскадрильяны фронтуже үдепкеш, дедир чоруп олура, берге агаар байдалыныӊ хайы биле аварияга таварышкан. Январь 7-де Михайловка суур чоогунга Раскованын андарылган Пе-2 ужар-хемези тывылган. Раскова-биле катай чок болганнар — Хиль Кирилл Ильич, стрелок-радист — Ерофеев Николай Николаевич. База инженер — Круглев Владимир Иванович. Марина Раскованыӊ мага-бодун Кремльдин ханаларында ажааган.

Шаӊналдары[эдер | вики-сөзүглелди эдер]

 • Медаль «Золотая Звезда» (№ 106);
 • два ордена Ленина;
 • орден Отечественной войны 1-й степени (приказ ВВС КА № 066/н от 30.09.1944)[6];
 • Нагрудный знак «Заслуженный сотрудник НКВД» (1940).
 • медали.

Чогаалдары.[эдер | вики-сөзүглелди эдер]

 • Раскова М. М. Записки штурмана. — М. : Изд-во ДОСААФ, 1976.
 • Тураскаалдары.
 • Саратовта Школа № 93 г. М. М. Раскова аттыг.
 •  Энгельсте, Марина Расковада тураскаал.
 • Саратов районунда суурда база оске-даа хоорай суурларда кудумчулар аттары.
 • Тамбовское высшее военное авиационное училище лётчиков (бюст);

Киирилделер[эдер | вики-сөзүглелди эдер]

 • 1.↑ Раскова Марина Михайловна // Авиационная энциклопедия в лицах / Отв. А. Н. Ефимов. — Москва: Барс, 2007. — С. 503. — 712 с. — ISBN 978-5-85914-075-6.
 • 2.↑ По некоторым данным — в Вязьме (http://www.vyazma.name/f161/imi-gordilas-vsya-strana-k-100-letiyu-so-dnya-rozhdeniya-mariny-raskovoi-6675.html)
 • 3.↑ Биография М. М. Расковой на сайте «Герои страны».
 • 4.↑ Родные сёстры Анны Спиридоновны — известные народницы-революционерки Ольга и Вера, оперная певица Татьяна и театральный деятель Клавдия.
 • 5.↑ Прибыльская Людмила Борисовна. Звёзды Марии Долиной // Советская Латвия : газета. — 1990. — 9 мая. — С. 3.
 • 6.↑ Память народа :: Документ о награде :: Раскова Марина Михайловна, Орден Отечественной войны I степени. pamyat-naroda.ru. Дата обращения 6 октября 2017.
 • 7.↑ Историческая справка. school93.lbihost.ru. Дата обращения 7 декабря 2016.
 • 8.↑ Легендарной Марине Расковой поставили новый памятник. Телеканал «Вести» (2 февраля 2020). Дата обращения 2 февраля 2020.
 • 9.↑ Рефрижераторы проекта B-443 (ПНР), тип Александра Коллонтай.
 • 10.↑ К юбилею Почётного гражданина Энгельса Марины Расковой выпущена почтовая марка.
 • 11.↑ Выпущены марка и конверт в честь юбилея героя.
 • 12.↑ Соответствие между старыми и новыми названиями улиц Кишинёва.
 • 13.↑ Перелік об’єктів топоніміки міста Кривий Ріг, які перейменовуються (укр.). www.novakom.com.ua. Дата обращения 23 февраля 2018.

Литература[эдер | вики-сөзүглелди эдер]

 • Раскова Марина Михайловна // Герои Советского Союза: Краткий биографический словарь / Пред. ред. коллегии И. Н. Шкадов. — М.: Воениздат, 1988. — Т. 2 /Любовь — Ящук/. — С. 345. — 863 с. — 100 000 экз. — ISBN 5-203-00536-2.
 • Казаринова М. Любимый командир // Героини: очерки о женщинах — Героях Советского Союза / ред.-сост. Л. Ф. Торопов; предисл. Е. Кононенко. — Вып. 2. — М.: Политиздат, 1969. — 463 с.
 • Раскова Марина Михайловна // Военная энциклопедия / Грачёв П. С.. — Москва: Военное издательство, 2002. — Т. 6. — С. 183. — ISBN 5-203-01873-1.
 • Книга «Жизненный путь Марины». Автор — Малинина Анна Спиридоновна (мать М.Расковой).
 • Пронякин К. А. Первые летчики на Дальнем Востоке России: влетевшие в историю (справочник. 196 биографий). К 80-летию Хабаровского края, к 95-летию Гражданского Воздушного флота России и к 100-летию Восточного военного округа. Приветствия: Героя России Г. В. Жидко, С. И. Авакянца, С. И. Фургала, А. С. Николаева; предисл. Т. В. Барановой; послесл.: А. М. Будника, В. М. Куканова. — Хабаровск: ООО «МедиаМост»; РГО, 2019—160 с., ил. (Серия: История развития авиации на Дальнем Востоке), стр. 86-87.
 • Московский университет в Великой Отечественной войне. — 4-е, переработанное и дополненное. — М.: Издательство Московского университета, 2020. — С. 33, 172, 173, 175, 177, 236–241, 246, 247, 526–528. — 632 с. — 1000 экз. — ISBN 978-5-19-011499-7.

Шѳлүг.[эдер | вики-сөзүглелди эдер]

 1. https://pantheon.world/profile/person/Marina_Raskova