СМС-ке хамаарыштыр тускай сагындырыглыг демдеглелдер

Википедия деп сайттан
Перейти к навигации Перейти к поиску

СМС-тиң эки талазы кижилер аразында харылзажылганы дүрген болдурарында. Багай чүүлү чугаа культуразында хажыдыышкыннарның илереттинип турарында. Ооң ужурундан электроннуг харылзаага хамаарышкан тускай сагындырыглыг демдеглелдерни чон аразынга тарадыры чугула.

•	Жаргон сөстерни ажыглап болбас.
•	Бодалыңарны тода, кыска чараш илередиңер.
•   Эвилең-ээлдек сөстерни ажыглаңар.
•	Сөстүң шын бижилгезин сагыңар.
•	Домактарның тургузуун шын ажыглаңар.
•	Орус сөстерни тыва дыл-биле холуваңар.
•	Тыва шрифтини соталыг телефонуңарже киирип алыңар.