Салганик, Виктор Матвеевич

Википедия деп сайттан
Перейти к навигации Перейти к поиску

Виктор Матвеевич Салганик (төр. 1942) — совет база россий эртемден, техниктиг эртеминиң доктору, профессор, РФ-тиң шынар айтырыгларының Академияның академиги.[1]

Теория, техника база технология прокат бүдүрүлгениң талазы-биле бир кол специализи. 500 ажыг эртем ажылдарының автору болуп турар, ооң иштинде 10 монография, а оон аңгыда 50 ажыг чогааттынган чүүлдерниң автору[2][3].

Намдары[эдер | вики-сөзүглелди эдер]

25 январь 1942 чылда Магнитогорск хоорай Челябинск областька төрүттүнген. Ооң ада-иези Одессага чурттап база өөренип турган. Ада-чурттуң Улуг дайыны эгелээрге адазы фронтуже чорупкан, иези Магнитогорскуже чайлап көшкен.

Эртеми[эдер | вики-сөзүглелди эдер]

Магнитогорскунуң № 8 дугаар школазын шылгаралдыг дооскаш, Магнитогорскунуң даглыг-металлургия институдунче кирген (МКМИ, бо үеде Магнитогорскунуң күрүне техниктиг университеди), 1965 чылда дооскан мергежили «автоматизация и комплексная механизация металлургической промышленности». 1971 чылда бо-ла дээди өөредилге черинге, аспирантураны дооскаш, кандидат диссертациязын камгалаан темазы «Исследование гидромеханического регулирования профиля тонких полос при непрерывной горячей прокатке». 1995 чылда база МКМИ-ге доктор диссертациязын камгалаан темазы «Повышение эффективности широкополосной горячей прокатки на основе совершенствования формоизменения и обеспечения непрерывности технологического процесса». 1996 чылда аңаа профессор эртем ат тывыскан. В. М. Салганиктиң башкылары техниктиг эртеминиң докторлары турган, профессорлар В. В. Мельцер-Шафран база М. И. Бояршинов.

Ажыл-чорудулгазы[эдер | вики-сөзүглелди эдер]

1990 чылдан 2013 чылга чедир В. М. Салганик Магнитогорскунуң күрүне техниктиг университединиң технология база шынар факультеттиң деканы турган, 1992 чылдан металлдарны давление-биле болбаазырадыр кафедраны эргелекчилеп турар. Амгы үеде факульттиң стандартчыдары деканаттың тургузуунче кирип турар, химия база биотехнология.[4] 1994 чылда Виктор Матвеевич Нью-Йорктуң эртем академиязының ылап кежигүнү соңгуттурган турган. Мурнуу-Уралдың килдис Россияның инженерлер академиязының ажыл-чорудулгазынга киржип турар.[5]

Виктор Матвеевич Салганик эртем школаның бир тургузукчузу болуп турар математика моделирование биле хөгжүлде техника база технология эффектилиг чорулгалар бүдүрүлге прокат бедик шынар. Ооң дузалал эртем-шинчилел ажыл-чорудулгазы была связана айтырыглар чаарттынары база хөгжүлде Магнитогорскунуң металлургия комбинады (ММК). ММК-ниң эксперт ышкаш база айтырыглар хөгжүлде сүмелекчилеп киржип турган, ылаңгыя, чаарттынары цех делгем дилиндектиг стан «2500» изиг прокатка, тудуг цехтери станныг «5000» изиг прокатка база стан «2000» соок прокатка.

В. М. Салганиктиң эртем удуртулгазы-биле 20 ажыг кандидат база 6 доктор диссертациялары камгалаттынган. Ооң өөреникчилериниң санында — Виктор Рашников — ММК директорлар чөвүлелиниң даргазы.[1]

Ачы-хавыяазы[эдер | вики-сөзүглелди эдер]

  • «Россия Федерацияның дээди школаның Алдарлыг ажылдакчызы» ат-биле шаңнаан (1997), «Россия Федерацияның Алдарлыг эртем ажылдакчызы» (2008) база «Алдарлыг металлург» (2010).
  • «За заслуги перед Отечеством» II дугаар чада орден медаль-биле шаңнаткан (202) база «Күш-ажыл ветераны» медалы (2002).[1]
  • Челябинск областың Губернаторнуң шаңналының Лауреады (2005).
  • Магнитогорскунуң Хүндүлүг хамаатызы (2002).
  • В. М. Салганиктиң намдарын энциклопедия словарынче киирген «Бүгү Россия — XXI век».[6]

Демдеглелдер[эдер | вики-сөзүглелди эдер]

Шөлүглер[эдер | вики-сөзүглелди эдер]

Майык:Внешние ссылки