Сатьяграха

Википедия деп сайттан

Сатьяграха (санскрит дылдан очурдурарга "шынче соругдал") - Индияга англи чурттуң дарлаашкыннынга удур демиселдиң тактиказы. Ол ийи хевирге кылдынып чораан: Англия-биле эш-чорукту соксадыр болгаш аңаа баштатпас.

20 вектиң эгезинде Ганди Мохандас ону бодап үндүрген. Кол утказы болза - удурланыкчыларның арын-нүүрүнче ийи чүүл таварыштыр салдар халдадыыры. Ол болза:

  • күчүлелден ойталаары (ахимса)
  • аарыг, бергелер эртеринге белен болуру.

Сатьяграханың соруу болза удурланыкчыны эш кылдыр кылып аары. Гандиниң бодалы-биле ап кээр болза күчүлел кезек үе болгаш күчүлел дам көвүдээринге чедирер, а күчүлел чок чорук ол бактың көвүдээрин тургузуптар болгаш дайзынны эш кылып аарынга дузалаар. Ганди болгаш ооң эштери сатьяграханы сагыш-сеткили күштүг улустуң чепсээ кылдыр санаар.

Дөзү[эдер | вики-сөзүглелди эдер]

  1. Сатьяграха – концепция ненасильственной борьбы Archived 2012-06-06 at the Wayback Machine