Свинарёва, Зинаида Ивановна

Википедия деп сайттан
Перейти к навигации Перейти к поиску

Зинаида Ивановна Свинарёва

Төрүттүнген хүнү 1929 октябрьның 27(1929-10-27)
Мөчээн хүнү 2014 ноябрьның 24(2014-11-24) (85 лет)

Зинаида Ивановна Свинарёва (1929 чыл2014 чыл) — совет көдээ ажыл-агыйның ажылдакчызы, Социалистиг Күш-ажылдың Маадыры.

Намдары[эдер | вики-сөзүглелди эдер]

27 октябрь 1929 чылда Астрахань областың Черноярский районнуң көдээ суур Старицага төрүттүнген.[1]

Овощеводтап ажылдап турган, ооң соонда овощеводческий бригаданың бригадири апарган база сөөлзүреди — Черноярский районнуң Калинина аттыг чер ажыл суггарар колхозунуң агроному. Хөй чылдар дургузунда бедик дүжүт ногааларны чедип алган.[2]

ССРЭ-ниң Дээди Совет Президиуму 30 апрель 1966 чылдың Чарлыы-биле күш-ажылга бедик көргүзүглер дээш, планнарны ажыр күүсеткени база күрүнеге ногаа продукциялар садар хүлээлгелери Свинарёва Зинаида Ивановнага Социалистиг Күш-ажылдың Маадыры атты тывыскан Ленин ордени тыпсыры база «Серп биле Молот» алдын медаль.

Эгезинде техникумну дооскаш, ооң соонда Волгоградтың көдээ ажыл-агый институдун (бо үеде Волгоградтың күрүне аграрлыг университеди), «Зеленгинский» совхозтуң күш-ажылчы орукту директорга чедир эрткен Володарский район Астрахань область. Перенимая чаңгыс чер чурттуг кижилерниң дуржулгазын, боду ногаа ажыл хөгжүлдезинге хөй чаа внесла. Зинаида Ивановнага чаңгыс удаа эвес ажыл-агый продукцияларын аңгы-аңгы шаңналдарны тывыскан ВДНХ ССРЭ, оон иштинде улуг база биче мөңгүн медальдар.[3]

Бүдүрүлгеден чергелештир, хөй-ниити ажыл-чорудулганы кылып турган. СЭКП кежигүнү тургаш ийиМайык:Уточнить съездилерниң партия делегады апарган, 1966 чылда — ССРЭ-ниң Дээди Совединиң 7 дугаар чыыжының депутады апарган. Алдарлыг дыштанылгаже үнгеш, Реутов хоорайга Москва областька чурттап турган.[3]«Астраханцы» Землячество ажыл-чорудулгазынга идепкейлиг киржип турган.

Images.png Даштыкы чурумалдар

Image-silk.png З. И. Свинарёваның хөөрү

24 ноябрь 2014 чылда чок болган.[2]Новский чевегге Балашиха хоорайга орнукшуткан турган.

Оон аңгыда Күш-ажылдың Кызыл Тук ордени-биле шаңнаткан турган, медальдар, «Подмосковьяның Хүндүлүг ветераны» демдекти тывыскан.[3]

СЭКП Астрахань обкомунуң партия архивинде документилер бар, Зинаида Ивановна Свинарёвага хамааржып турар.[4]

Демдеглелдер[эдер | вики-сөзүглелди эдер]

Шөлүглер[эдер | вики-сөзүглелди эдер]