Свинарёва, Наталья Ивановна

Википедия деп сайттан
Перейти к навигации Перейти к поиску

Наталья Ивановна Свинарёва

Төрүттүнген хүнү 1914 майның 24(1914-05-24)
Мөчээн хүнү 2000 майның 30(2000-05-30) (86 лет)

Наталья Ивановна Свинарёва (1914 чыл2000 чыл) — совет көдээ ажыл-агый ажылдакчызы, Социалистиг Күш-ажылдың Маадыры.

Намдары[эдер | вики-сөзүглелди эдер]

24 май 1914 чылда станица Выселки Россия империязы, бо үеде Выселковский район Краснодар край, тараачын өг-бүлеге төрүттүнген.

Эге школаны дооскаш, кыс көдээ ажыл-агыйга ажылдап турган. Трактористтер курстарын дооскан соонда, июль 1931 чылдан, Выселковской машина-трактор станциязынга механизаторлап ажылдап турган. 1936 чылда комбайнёр дузалакчылары курстарын дооскан база комбайнёр Т. М. Третьяковтуң дузалакчылап уламчылап ажылдаан, оон аңгыда Социалистиг Күш-ажылдың Маадыры. 1938 чылдан Наталья Ивановна бир дугаар совет комбайн «Коммунар» боду комбайнёрлап ажылдап турган. Ада-чурттуң Улуг дайынында комбайнёрлап ажылдап турган, Кубаньны немецтер-биле оккупацияга чедир 1942 чылда.

Краснодар крайны немец шериглерден хостаан соонда, Наталья Ивановна база катап бодунуң комбайнче олурган, аңаа ам-даа чеди чыл ажылдаан. Колхоз «Путь к коммунизму» Кореновского района ажылдап турган.[1]Ажаап алыышкын изиг түлүк ажылы 1943 чылда ежесуточно 25 гектар тараа ажаап турган, патриот шимчээшкин «гектары обороны» идепкейлиг киржип турган. 1950 чылда комбайн «Сталинец-6» ажылдап эгелээн база ажылдарның түңнели-биле ажаап алыышкын кампаниязы 1951 чылда 25 ажылчын хүннер ооң шөлү 8 628 центнер тараа культураларын ажаап бастырган.

ССРЭ-ниң Дээди Совет Президиуму 20 май 1952 чылдың Чарлыы-биле чедиишкиннери дээш бедик көргүзүглер ажаап алыышкын база бастырган тараа тараа база масличный культуралар 1951 чылда Свинарёва Наталья Ивановнага Социалистиг Күш-ажылдың Маадыры атты тывыскан Ленин ордени тыпсыры база «Серп биле Молот» алдын медаль.

1952 чылда Н. И. Свинарёва механика школазын дооскан станица Ленинградской Краснодар край (бо үеде Ленинградский технический колледж). Май 1958 чылга чедир комбайнёрлап ажылдап турган, кажан пенсияже үнгеш.

Маадыр чаңгыс удаа эвес Бүгү-эвилелдиң көдээ ажыл-агый делгелгезинге киржип турган (ВСХВ, сөөлзүреди — Бүгү-эвилелдиң көдээ ажыл-агый делгелгези ССРЭ). Хөй-ниити ажыл-чорудулганы кылып турган — ССРЭ-ниң Дээди Совединиң 4 дугаар чыыжының депутады турган база Выселковской көдээ ажылчы депутаттар Соведи. «Убираем урожаи быстро и без потерь» ажылдың автору апарган.[2]

Алдарлыг дыштанылгада төрээн станицага чурттап турган, 30 май 2000 чылда чок болган.

Оон аңгыда база катап бир Ленин ордени-биле шаңнаткан турган (1957), Күш-ажылдың Кызыл Тук ордени (1950) база медальдар, иштинде ийи медальдар «За трудовую доблесть» (1949, 1951).

Улай көр.[эдер | вики-сөзүглелди эдер]

Библиография[эдер | вики-сөзүглелди эдер]

Демдеглелдер[эдер | вики-сөзүглелди эдер]

Шөлүглер[эдер | вики-сөзүглелди эдер]