Семененко, Вера Ивановна

Википедия деп сайттан
Перейти к навигации Перейти к поиску

Вера Ивановна Семененко

Төрүттүнген хүнү 1933 апрельдиң 30(1933-04-30) (87 лет)

Вера Ивановна Семененко (төр. 1923 чыл) — совет көдээ ажыл-агыйның ажылдакчызы, Социалистиг Күш-ажылдың Маадыры.

Намдары[эдер | вики-сөзүглелди эдер]

30 апрель 1933 чылда станица Кардоникской Зеленчукский район Карачаев автономнуг областьтка (бо үеде — Карачай-Черкесс Республика) тараачын өг-бүлеге төрүттүнген, 1940 чылда өг-бүле Грузияның девискээринче көже берген.

Өг-бүлениң берге материалдыг байдалының хараазы-биле, кыс уруг чеди харлыындан эгелеп шай плантациязы Ингирскиниң шайсовхозу Зугдидский район Грузин ССР-ге ажылдап эгелээн. Август 1956 чылда ол өскээр көже берген Лазаревский район хоорай Сочи база шай чыыкчылап Дагомыс шайсовхозунга ажылдап эгелээн. Бир дугаар хүнден күш-ажылды кылып шыдаар ажылдакчы көргүскеш, шай бүрүлерин шуптузундан хөйнү чыып турган база бир дугаар сезонда бедик хүлээлгеде 3 тонн ол 3,5 тонн шай чыып алган. Дараазында чылдарда ооң чеди тонн шай бүрүлериниң ажаалдазын чедип алган. Сес беш чылдың түңнелдери-биле 25,3 тонн шилиттинген шай бүрүлерин чыып алган. Вера Семененко-биле кады ол чылдарның билдингир чаеводтары турган — Чибирева Мария, Музыкина Антонина, Новикова Мария, Хилько Елена, Князева Мария, Дереза Александра база Иванова Нина.[1]

Images.png Даштыкы чурумалдар

Image-silk.png Вера Ивановна Семененко «Дагомысский» совхозтан аныяк шай чыыкчылары-биле

ССРЭ-ниң Дээди Совет Президиуму 8 апрель 1971 чылдың Чарлыы-биле шылгараңгай чедиишкиннери дээш, көдээ ажыл-агый бүдүрүлге хөгжүлдезин чедип алган база беш чыл план күүседири күрүнеге продуктуларын садары чер ажылы база мал ажылы, Семененко Вера Ивановнага Социалистиг Күш-ажылдың Маадыры атты тывыскан Ленин ордени тыпсыры база «Серп биле Молот» алдын медаль.

Дараазында чылдарда ол бедик шай дүжүт ажаалдазын уламчылап көргүзүп турган, 1972 чылда 5839 килограмм дүжүт чыгган.[1] Максималдыг ооң чедиишкиннери 10 хире тонн тургускан шилиттинген шай майдан октябрьга чедир сезон дээш.

В. И. Семененко ССРЭ-ниң улус ажыл-агыйының чедиишкиннериниң Делгелгезинге чаңгыс удаа эвес киржикчизи болуп турган, «Эң эки чаевод» хүндүлүг атты тывыскан. Бүдүрүлгеден чергелештир, хөй-ниити ажыл-чорудуганы база кылып турган — Сочи хоорайның база көдээ ажылчы депутаттар Совединге депутаттап соңгуттуруп турган.

Пенсияже үнгеш, алдарлыг дыштанылгада турар, көдээ суур Волковка Лазаревский районга чурттап турган.

Оон аңгыда «Хүндүлел Демдээ» ордени-биле шаңнаткан турган база медальдар, иштинде чаңгыс алдын база ийи мөңгүн медальдар ВДНХ ССРЭ. «Кубаньның көдээ ажыл-агыйның алдарлыг ажылдакчызы» атты тывыскан (1996).

Улай көр.[эдер | вики-сөзүглелди эдер]

Библиография[эдер | вики-сөзүглелди эдер]

Демдеглелдер[эдер | вики-сөзүглелди эдер]

Шөлүглер[эдер | вики-сөзүглелди эдер]