Семёнова, Клавдия Фёдоровна

Википедия деп сайттан
Перейти к навигации Перейти к поиску

Клавдия Фёдоровна Семёнова

орус. Клавдия Фёдоровна Семёнова

Төрүттүнген хүнү 1922
Мөчээн хүнү 1988

Клавдия Фёдоровна Семёнова (1922 чыл1988 чыл) — совет тудуг адырының ажылдакчызы, Социалистиг Күш-ажылдың Маадыры.

Намдары[эдер | вики-сөзүглелди эдер]

1922 чылда (өске барымдаалар-биле 31 декабрь 1923 чылда[1]) көдээ суур Боровики Псковская губерния (бо үеде — Псковская область) тараачын өг-бүлеге төрүттүнген.

Аральск хоорайның балыктрестке ажылдап эгелээн Кзыл-Ординск область Казах ССР (бо үеде Казахстан Республиказы). Ооң соонда штукатурнуң өөреникчизи ажылдап турган Лениногорск хоорайга (бо үеде — Риддер) Чөөн чүк-Казахстан область. 1949 чылдан — ТЭЦстрой трест «Лениногорсксвинецстрой» штукатуржу-отделочниктер бригадири.

Клавдия Фёдоровнаның удуртулгазы-биле ооң бригадазы бир дугаар в тресте поддержала начинание москвачыларны база завоевала звание коллектива коммунистиг күш-ажыл, үргүлчү оправдывая ол бедик ат. Планныг даалгаларны 115—134 хууларга күүседип турган. Семёнованың бот-идепкейлии-биле бригада одна из бир дугаар хозяйственный төлевирже шилчий берген база повела за собой өске коллективтерни. Коргулчун заводунуң тудуунга киржип турган, обогатительная фабрика, электри станциязы , амыдырал-чуртталга комбинаттар, чурттаар бажыңнар база өске улуг тудуглар. 1960 чылда улуг химия чаа цинк завод тудугларны тудуп турган (бо үеде «Казцинк» компания).[2]

ССРЭ-ниң Дээди Совет Президиуму 7 март 1960 чылдың Чарлыы-биле 50-чыл алдар кылдыр Международного херээженнер хүнү, күш-ажылга шылгараңгай чедиишкиннер дээш база онза үре-түңнелдиг хөй-ниити ажыл-чорудулга Семёнова Клавдия Фёдоровнага Социалистиг Күш-ажылдың Маадыры атты тывыскан Ленин ордени тыпсыры база «Серп биле Молот» алдын медаль.

СЭКП кежигүнү турган, Дээди Совет Казах ССР ийи чыыжының Майык:Уточнить депутаттап соңгуттуруп турган, Чөөн чүк-Казахстан областың чаңгыс удаа эвес депутады турган база Лениногорскунуң хоорай Совет ажылчы депутаттары Лениногорскунуң горком Компартия Казахстан кежигүнү, а оон аңгыда партия Майык:Уточнить делегады база профэвилел конференциялар база месткомнуң кежигүнү, херсовет тудуг удуртуру «Заводстроя» удуртукчузу турган.[2]

Пенсияже үнеринде, Лениногорск хоорайга чурттап турган, 1988 чылда чок болган.

К. Ф. Семёнова медальдар-биле шаңнаткан турган, «Отличный штукатур» шылгаралдың демдектери база «Отличный строитель». Хүндүлел бижиктер-биле шаңнаткан турган, хүндүлүг тудугжу атты тывыскан.[2]Лениногорск хоорайның хүндүлүг хамаатызы апарган (12.10.1967).

Ооң ады-биле Казахстан Республиказының Риддер хоорайның бир кудумчузун адаан турган.[3]Чөөн чүк-Казахстан областьта Күрүне архивинде документилер бар, К. Ф. Семёновога хамааржып турар.[1]

Библиография[эдер | вики-сөзүглелди эдер]

  • Шығыс Қазақстан облысы [Мәтін] : энциклопедия — Семёнова Клавдия Фёдоровна. — Алматы : Қазақ энциклопедиясы, 2014.
  • Герои Социалистического Труда — казахстанцы. Т. 1. — Алма-Ата : Казахстан , 1969.

Демдеглелдер[эдер | вики-сөзүглелди эдер]

Шөлүглер[эдер | вики-сөзүглелди эдер]