Перейти к содержанию

Синтоизм

Википедия деп сайттан

Синтоизм (япон дылдан Синто - "Бурганның оруу") – Японияга үндезилеттинген тускай чүдүлге. Чөөн чүкте синтоизм дээрге анаа шажын эвес, а оон-даа улуг чүүл деп санатынып турар.

Сорук-камгалакчы (орус. Дух-покровитель) "Ками" хемнерде болгаш дагларда база бар. Теректер, даштар база сагыш-сеткилдиг. Ынчангаш синтоист кижиге бойдус-биле найыралдыг чурттаары чугула.

Синтоизм-биле алырга чок болган кижилерниң сагыш-сеткили өскээр чортпас - олар ками аппарып турарлар, олар боттарының аймаанга болгаш уксаазынга камгалакчы апаар.

Чаңчыл болган япон системада өг-бүле кол рольду ойнап турар - ол дээрге чүгле амгы үеде чурттап турар кижилер эвес, а чырык черден чоруй барган улус база, келир үеде тыптып келир улус база. Төргүл-төрел биле, эш-өөрү биле болгаш долгандыр кижилер-биле эки харылзаа синтоист кижиге эң-не кол. Ооң аңгыда бойдус-биле аяннажылга база кол деп турар.

Японияны синтоистерниң бодалы-биле алырга Аматэрасу бурган камгалап турар. Чурттуң адын ийи иероглиф-биле бижиир:

  1. Бир дугаар иероглифти очулдурарга - ХҮН
  2. Ийи дугаар иероглифти очулдурарга - ДАЗЫЛ
  1. Энциклопедия быстрых знаний "Религии мира"