Токарева, Анна Николаевна

Википедия деп сайттан
Перейти к навигации Перейти к поиску

Анна Николаевна Токарева

Төрүттүнген хүнү 1923 февральдың 9(1923-02-09)
Мөчээн хүнү 1996 октябрьның 30(1996-10-30) (73 года)
Чурт

Анна Николаевна Токарева (1923 чыл1996 чыл) — совет үлетпүр ажылдакчызы, Социалистиг Күш-ажылдың Маадыры.

Намдары[эдер | вики-сөзүглелди эдер]

9 февраль 1923 чылда көдээ суур Риддерское ажылчын өг-бүлеге төрүттүнген (1941 чылдан — Лениногорск хоорай, 2002 чылдан — Риддер хоорай) Чөөн чүк-Казахстан область (бо үеде Казахстан Республика).[1]

Күш-ажыл ажыл-чорудулгазын 1940 чылда хоорайның аңгы-аңгы организацияларынга эгелээн. 1942 чылдан, Ада-чурттуң Улуг дайынының үезинде, Анна Токарева реагентилерниң дозировщигилеп ажылдап турган, Лениногорскунуң полиметалл комбинады (бо үеде «Казцинк» компанияның тургузуунда) обогатительный фабриказынга флотаторлап база улуг флотаторлап. 1964 чылда ол нептередир бүдүрүлге цианид чок арга үлеттинери коргулчун чес концентраттары киржилгеге киржип турган. Ол арга байыдары көвүдедир выход коргулчун, чес база цинкти рудадан, чедирген минимумга чедир чидириглер эзилдирер алдын база чес концентраттың шынарын бедиткен.

ССРЭ-ниң Дээди Совет Президиуму 20 май 1966 чылдың Чарлыы-биле өңнүг металлургияның хөгжүлдезин чедип алганы шылгараңгай чедиишкиннер дээш Токарева Анна Николаевнага Социалистиг Күш-ажылдың Маадыры атты тывыскан Ленин ордени тыпсыры база «Серп биле Молот» алдын медаль.

1969 чылда Анна Николаевна Токарева Лениногорскунуң полиметалл комбинат төлээлекчилеп соңгуттурган Бүгү-эвилелдиң чөвүлел хурал ажылдакчылар өңнүг металлургия Москвада.[2]Бодунуң сактыышкыннар ол медээлээн:[2] Майык:Начало цитаты «Совещание проходило в Кремлевском дворце съездов. Я была избрана в почетный Президиум вместе с руководителями нашего государства Л. И. Брежневым, А. Н. Косыгиным.

Честь и доверие ко многому обязывали. Надо было сказать свое рабочее слово с трибуны Дворца cъездов. Я рассказала о достижениях нашего края. А достижения немалые. Восточный Казахстан — основной поставщик цветных металлов стране». Майык:Конец цитаты

Бүдүрүлге ажыл-чорудулгадан чергелештир, хөй-ниити ажыл-чорудулганы кылып турган. Казах ССР Дээди Соведи 7 дугаар чыыжынга депутаттап соңгуттуруп турган (1967—1971) база Лениногорскунуң хоорай Совединиң ажылчы депутаттар депутады. Анна Николаевна бодунуң салыышкынын киирген экижидери культур-амыдырал-чуртталга условий жизни чурттакчылар база хоорайның чаагайжыдылгазы, шефке алган школаның өөреникчилеринче барып турган .

Алдарлыг дыштанылгаже үнгеш, эвилел ужур-утка персоналдыг пенсионер апарган, Риддер хоорайга Казахстан Республикага чурттап турган. 1996 чылда чок болган.

Риддерниң күрүне архив филиалында Чөөн чүк-Казахстан область Казахстан Республикада документилер бар, А. Н. Токаревага хамааржып турар.[2]

Ачы-хавыяалары[эдер | вики-сөзүглелди эдер]

Images.png Даштыкы чурумалдар

Image-silk.png Шаңнал дугайында дужаал
  • Оон аңгыда медальдар-биле шаңнаткан турган, иштинде «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.» (1946), «За трудовое отличие» (1949) база «За трудовую доблесть» (1955); «Отличник социалистического соревнования цветной металлургии СССР» албан чериниң шылгаралдың демдээн тывыскан турган (1957).[1]
  • Лениногорск хоорайның хүндүлүг хамаатызы.[2]

Улай көр.[эдер | вики-сөзүглелди эдер]

Библиография[эдер | вики-сөзүглелди эдер]

  • Шығыс Қазақстан облысы [Мәтін] : энциклопедия — Токарева Анна Николаевна. — Алматы : Қазақ энциклопедиясы, 2014.
  • Герои Социалистического Труда — казахстанцы. Т. 1. — Алма-Ата : Казахстан , 1969.

Демдеглелдер[эдер | вики-сөзүглелди эдер]

Шөлүглер[эдер | вики-сөзүглелди эдер]