Устименко, Евгения Егоровна

Википедия деп сайттан
Перейти к навигации Перейти к поиску

Евгения Егоровна Устименко

Төрүттүнген хүнү 1933 августтуң 6(1933-08-06)
Мөчээн хүнү 1988
Чурт

Евгения Егоровна Устименко (1922 чыл1988 чыл) — совет көдээ ажыл-агый ажылдакчызы, Социалистиг Күш-ажылдың Маадыры.

Намдары[эдер | вики-сөзүглелди эдер]

6 август 1933 чылда көдээ суур Артемьевка Знаменский район Тамбовская областька төрүттүнген.

1949 чылда С. М. Кирова аттыг колхоз Глубоковского района Чөөн чүк-Казахстан область Казах ССР ажылдап эгелээн. Эгезинден бызаа ажаакчызылап база хаван ажаакчызылап ажылдап турган, а 1952—1977 чылдарда — саанчылап. Бир дугаар Чөөн чүк-Казахстан областька Евгения Устименко выступила эгелээшкин чыл санында надаивать муң центнер сүт от быжыглаан за ней инектер бөлүү. Фермага уксаалыг инектер бөлүүн чогаадырынга киржип турган, эки мал чеминиң базазы, а оон аңгыда инек бүрүзүнге бодунуң рационун, элээн хөй түңнелдер берген.[1]

ССРЭ-ниң Дээди Совет Президиуму 8 апрель 1971 чылдың Чарлыы-биле шылгараңгай чедиишкиннер дээш, көдээ ажыл-агый бүдүрүлге хөгжүлдезин чедип алыры база беш чыл план күүседири садары күрүне продуктов чер ажылы база мал ажылы, Устименко Евгения Егоровнага Социалистиг Күш-ажылдың Маадыры атты тывыскан Ленин ордени тыпсыры база «Серп и Молот» алдын медаль.

Саанчылап ажылдаарын үргүлчүлээн, 1971 чылда Евгения Егоровна мал чеми болур инек бүрүзүнден 4174 килограмм сүт саап алган, 1972 чылда — 4300 килограмм, 1975 чылда — 4655 килограмм. Кааң безин 1974 чылда саанчы получила от каждой из 33 быжыглаан за ней инектер 4390 килограмм сүт, а ниити сагган сүт составлял 1176 центнер. 1975 чылда ол достиг 1471 центнер. Личный беш чыл план выполнила за үш с половиной года, надоив сверх плана за годы тос беш чыл 1600 ажыг центнер сүт.[1]

1972 чылда Е. Г. Устименко СЭКП кирген. Дээди Совет Казах ССР VIII чыыжының депутады турган. 1977 чылдан сүт-бараан ферма төрээн колхоз удуртуп турган. Аныяктарның дагдыныкчызы болуп турган, делилась с ней своим богатым опытом. Саанчы шылгараңгай кижилерниң бөлүүн кижизиткен, хөй кезии үш муңчулар апарган.[1]

Пенсияже үнгеш, маадыр алдарлыг дыштанылгада Глубоковский районга үргүлчү чурттап турган.

1973 чылда «Казах ССР-ниң көдээ ажыл-агыйның алдарлыг ажылдакчызы» ат шаңналды тывыскан, медальдар-биле шаңнаткан.

Библиография[эдер | вики-сөзүглелди эдер]

  • Шығыс Қазақстан облысы [Мәтін] : энциклопедия — Устименко Евгения Егоровна. — Алматы : Қазақ энциклопедиясы, 2014.
  • Герои Социалистического Труда — казахстанцы. Т. 1. — Алма-Ата : Казахстан , 1969.

Демдеглелдер[эдер | вики-сөзүглелди эдер]

Шөлүглер[эдер | вики-сөзүглелди эдер]