Перейти к содержанию

Ферментилер

Википедия деп сайттан
Нуклеозидфосфорилаза деп ферментиниң хевири

Эът-мага-ботка химиктиг хуулуушкуннарның, өскерлиишкиннерниң таарымчалыг болурун дүргедедип турар органиктиг дүргедедикчилерни ферментилер деп адаар (лат. fermentum — «закваска»). Бүгү ферментилер элээн каш бөлүктерге хувааттынар.

ГИДРОЛАЗТАР — сугнуң киржилгези-биле эът-мага-ботта органиктиг нарын каттыжыышкыннарның өскерлип хууларын болдуруп турар ферментилерни ьнча дээр. Чижээ, эстераза организмге нарын эфирлерниң тургустунарын болгаш частырын болдуруп турар. Липаза үстерниң, хлорофилаза хлорофиллдиң, сульфатаэа болгаш фосфатаза сераның болгаш фосфорнуң эът-мага-ботка тургустунуп хууларын болдуруп турар.

ПРОТЕАЗТАР — белоктарны болгаш полипептиттерни аминокислоталарга чедир хуулдуруп турар ферментилерни ынча дээр. Оларга пепсин, трипсин дээш өске-даа ферментилер хамааржыр.

ОКСИДОРЕДУКТАЗ — организмге тургузукчу болгаш хуулдурар реакцияны болдуруп турар ферментилерни ынча дээр. Сөөлгү үеде ферментилерни калбаа-биле ажыглап турар апарган.

Дөзү[эдер | вики-сөзүглелди эдер]

  1. Доржу Көк-оолович Куулар, Тана Моңгушевна Куулар - "ЛЕКАРСТВЕННЫЕ РАСТЕНИЯ В ТУВЕ"