Ферштатер, Герман Борисович

Википедия деп сайттан
Перейти к навигации Перейти к поиску

Герман Борисович Ферштатер (19332018) — совет база россий эртемден, геология-минералогия эртеминиң доктору, профессор, РФ алдарлыг эртем ажылдакчызы (1999).[1]

Намдары[эдер | вики-сөзүглелди эдер]

29 сентябрь 1933 чылда Москвага[2] Борис Осипович Ферштатер экономист өг-бүлеге төрүттүнген (1906—1992)[3][4] база техник-химик Лии Ефимовна Шпильт. 1941 чылда ада-иези-биле база дуңмазы Иосиф (1938) кады Свердловскуже чайладып көжүрген турган[5].

1957 чылда Свердловскунуң даглыг институдун дооскан (бо үеде Уралдың күрүне даглыг университеди) мергежили «инженер-геолог». Дээди өөредилге черин дооскаш геолог-хөлезилекчилеп ажылдап турган, а ооң соонда кол геолог (1960 чылдан) Магнитогорскунуң геология разведкалап тыварының партия ССРЭ-ниң Геология яамазы. 1963 чылда аспирантуразынче кирген геология биле геохимия Институду Уралдың филиалы ЭН ССРЭ база оон бээр ооң бүгү ажыл-чорудулга бо институт-биле харылзаалыг турган (бо үеде А. Н. Заварницкий академик аттыг геология база геохимия Институду). 1966 чылда кандидат диссертациязын камгалаан монографиязы «Магнитогорская габбро-гранитная интрузия», 1972 чылда — доктор диссертациязын темазы «Петрология главных формационных типов гранитоидов Урала»[6].

1963 чылдан — аспирант, биче, ооң соонда улуг эртем ажылдакчызы петрология лабораториязы геология база геохимия Институду УФ ЭА ССРЭ. 1974 чылдан 2003 чылга чедир Герман Борисович петрология лабораториязын удуртуп турган, 2003 чылдан бо лабораторияның кол эртем ажылдакчызы турган.

400 ажыг парлаан ажылдарның автору, аразында 7 монография. Ооң ажылдарының кезээ магматика породалары база демир рудазы Магнитогорск район тураскааткан турган, Джабык-Карагайскының калбак баштыг граниттери, Сыростанскының калбак баштыг гранитоидтери, Тараташск метаморфика комплекизи, а оон аңгыда Ильменск дагларның магматизм, магматизм, метаморфизм база алдын оруднению Кочкарск район. Сөөлгү он чыл ооң ажылдарын ол шинчилээн турган генетиктиг хевир хөй этаптыг надсубдукционнуг анатексис, кол петрогенетиктиг чорулга, онзагай чүүлдерни тодарадыр гранитоидтиг магматизм Урал.

Г. Б. Ферштатер Россияның минералогия ниитилелдиң 1969 чылдан ылап кежигүнү болуп турар, Уралдың петрографиктиг чөвүлелдиң Албан чериниң аразының Россияның петрографиктиг комитединиң даргазы турган, диссертация чөвүлелдиң геология база геохимия Институдунуң дарганың оралакчызы, а оон аңгыда «Литосфера» журналдың кол редакторнуң оралакчызы[7].

17 июнь 2018 чылда Екатеринбургка чок болган.

Шилиттиген монографиялар:

  • Магнитогорскунуң габбро-граниттен кылган интрузия. Свердловск: Изд-во ИГ УФАН. 1966. 123 с.
  • Кол интрузивтиг ассоциацияларның петрологиязы. М.: Наука. 1987. 263 с.
  • Ортаакы база Мурнуу Уралдың палеозой интрузивтиг магматизими. Екатеринбург, УрО РАН, 2013. 365 стр.

Демдеглелдер[эдер | вики-сөзүглелди эдер]

Шөлүглер[эдер | вики-сөзүглелди эдер]