Хан

Википедия сайттан
Шилчиир: навигация, дилээр

Хан - дириг амытанның дамырларының иштинде суук бүдүмел.

Ооң ажыы болза кислород болгаш органнарга ажыктыг бүдүмелдерни клеткаларга чедирери, а углекистиг хейни болгаш шлакты клеткалардан үндүр дажыыры.