Перейти к содержанию

Чочак-тараа

Википедия деп сайттан
Чочак-тараа

Чочак-тараа (орус. "кукуруза") мурнуу Америкадан укталып тывылган тарымал, чаңгыс чылдыг үнүштерге хамааржыр болгаш чүстелчек, калбак бүрүлерлиг. Чимизи улуг болгаш шөйбексимээр, долгандыр бүрүлер үнген.

Чочак-тарааның чемижиниң тургузуунда, крахмал — 77—83%, үс — 8—10%, витаминнер — В1, В2, В6, Д, С, Е, К, эфирлиг үс болгаш никотинниг, пантогенниг, уксустуг кислоталар, виноградтыг чигир, спирт болгаш оон-даа өске чүүлдер бар. Чочак-тарааның далганын хлеб аймаа, булочкалар кылырынга хөй-хөй чурттарда ажыглап турар. Ооң үрезинин хөй нуруузунда мал чемгереринге хереглеп турар. Чочак-тараа организмде ханның холестеринин эвээжедир шынарлыг. Чеми быжа бергенде ооң ортузунда өзээн кургаткаш, янзы-бүрү аарыгларга ажыглап турар. Ол өзектиң тургузуунда ситостерин, стигмастерин, үс, эфирлиг үс, ажыг гликозидтиг оон-даа өске бүдүмелдер база С болгаш К витаминнер бар. Өзээнден алдынган эм чүүлдерни сидик элбедиринге, баарның, өттүң, сыңыйның дегдириишкининге болгаш бүүрек дашталыышкынын эмнээринге хереглеп турар. Хайындырган суун (10 г өзек кескиндизин чартык стакан соок сугга ургаш, баалыңныг азы шил савага аксын дуглааш, кошкак отка 30 мин. хайындыргаш, соодар) бир хүн 3—4 шак болгаш-ла улуг омааштап 2— 3 катап ижер.

Дөзү[эдер | вики-сөзүглелди эдер]

  1. Доржу Көк-оолович Куулар, Тана Моңгушевна Куулар - "ЛЕКАРСТВЕННЫЕ РАСТЕНИЯ В ТУВЕ"