Чугаа:Монгуш, Буян-Бадыргы

Википедия деп сайттан
Перейти к навигации Перейти к поиску

[!]-мындыг кыйгырыг салып каан черде, ол лама-башкылар деп турар атты оскеер адаар кылдыр чогаадып алган болза деп бодаар дыр мен. Харын, база берге айтырыг-ла дыр чаа сос чогаадыр деп, ынчалза-даа хойнун кужу чуу-даа кылып болур, деп бодап тур мен.

Кандыг кылдыр солуп алыр бис? Чижектер бар бе?) Силер аккаунттан чогаадып алыңар (Чүгле ат чогаадып алыр, херек болза, э-хааржааңар айтып каар силер), ол 1 минут болур.) Agilight (talk) 04:59, 18 June 2012 (UTC)

Ооң мырнында турган чѳйн, сагынмайн тур мен, дилеп коор мен че.

Аккаунтан кылып алыңарам. Өршээп тур мен)) хехе) --Agilight 16:55, 18 June 2012 (UTC)