Перейти к содержанию

Чюдюк, Борис Баадан оглу

Википедия деп сайттан

Борис Баадан оглу Чюдюк

Төрүттүнген хүнү 1925 январьның 7(1925-01-07)
Төрүттүнген чери
Мөчээн хүнү 2001 январьның 10(2001-01-10) (76 хар)

Борис Бааданович (Чүдүк) Чюдюк (январь 7, 1925 чыл - январь 10, 2001 чыл) — тыва чогаалчы, шүлүкчү, депутат, Улус өөредилгезиниң тергиини. Тыва Республиканың Чогаалчылар эвилелиниң кежигүнү чораан. Тыва АССР-ниң Дээди Совединиң 1-ги болгаш 4-кү чыыштарының депутады чораан.

Намдары[эдер | вики-сөзүглелди эдер]

Б. Чүдүк 1925 чылдың январь 7-де Тыва Арат Республиканың Барыын-Хемчик кожуунунуң Бай-Талда Калбак-Даш деп черге төрүттүнген. Бай-Тал эге чада, Кызыл-Мажалык чеди чыл, Кызылдың 2 дугаар ортумак школазынга, Кызылдың башкы институдунга өөренген.

Мугур-Аксы, Тээли школаларынга башкылап, директорлап, районнуң улус өөредилге килдизин эргелекчилеп, совхоз директорлап, Бай-Тайга, Чөөн-Хемчикке кожуун даргалап, Тыва АССР-ниң Сайыттар Чөвүлелиниң килдизин удуртуп, Бүгү-Россияның төөгү болгаш культура ниитилелиниң Тывада салбырының харыысалгалыг секретары бооп, 1990-1997 чылдарда ТДЛТЭШИ словарь секторунга ажылдаан.

Б. Чүдүк бодунуң чогаадыкчы ажыл-ижин 1947 чылдан эгелээн. Ооң баштайгы шүлүү «Улуг-Хемниң чалгыглары» деп уруглар сеткүүлүнге парлаттынган. Ооң чогаалдары республика солуннарынга, «Улуг-Хем» альманахка үнгүлээн. Баштайгы шүлүктериниң чыындызы «Чиргилчин» деп ат-биле 1981 чылда чырыкче үнген. Дараазында чылдарда «Үениң маңы» (1985), «Овуузуннуг Оюн–Билик» (1992), «Мөге-Демиртең» (1996) деп номнары үнгүлээн.

Күш-ажылдың Кызыл Тук ордени-биле, «Шылгараңгай күш-ажыл дээш. Владимир Ильич Ленинниң төрүттүнгенинден бээр 100 чыл оюн таварыштыр», «1941-1945 чылдарда Ада-чурттуң Улуг дайынынга Тиилелгениң 50 чылы» медальдары-биле база Моол Улус Республиканың медалы-биле шаңнаткан. Тыва АССР-ниң Дээди Совединиң Президиумунуң Хүндүлүг бижии-биле шаңнаткан.

Дөзүк[эдер | вики-сөзүглелди эдер]

  • Ном «Тываның чогаалчылары / Писатели Тувы». 2001 ч.