Шай

Википедия деп сайттан

Шай (суксун) (кыд.  — «ча́» пекин база гуандун диалектилерде, «те̂» амойском база «тцай-е» тайваньнап) - сугга тускай белеткээн шайны (оът) хайындырган суксун.

Шайның хевирлери аңгы-аңгы: ол хайындырар оду-биле база хайындырган аайындан ылгалыр.

Төөгү-биле алырга, шайны бир дугаар Кыдатка ижип эгелээн.