Шивалха Ринпочениң Үш кол Чагыы

Википедия сайттан
Перейти к навигации Перейти к поиску

Шивалха Ринпочениң чагыы[эдер | вики-сөзүглелди эдер]

Чүрээм ханызындан ынак, өндүр угаанныг шажынчы өңнүктеримге үш улуг дилээм:

DharmaWheelGIF.gif Бирээде, бистер Бурган шажынынга сүзүк-бүзүрелдиг улус чүгле чүдүп-тейлээривис-биле кызыгаарлаттынмайн,Бурган Башкының Өөредиин үндезин ном-судурларга даянып тургаш, дыңнаар, сайгарар арга-биле шиңгээдиривис кол чугула;

DharmaWheelGIF.gif Ийиде, эртем-билигниң дыка сайзыраңгай үезинде чурттап чоруур бис, ынчангаш үе-шагның негелдезинге дүгжүп турар Бурган шажынчылар болурувус чугула;

DharmaWheelGIF.gif Үште, аас-кежик күзеп, хилинчек-човулаң күзевейн турарывыс-биле шупту дөмей бис, ынчангаш аас-кежиктиң чылдагааны-буян, а хилинчек-човулаңның чылдагааны-нүгүл-бачыт деп угаап билип, эки-бактың ылгалын часпас болурувус эң-не чугула.

Кысказы-биле тодарал[эдер | вики-сөзүглелди эдер]

Кысказы-биле, шуптувус эртем-билиглиг,шынчы-чөптүг, ак-сеткилдиг, дузааргак кижилер болур болзувусса, ал-бодувуска-даа, өскелерге-даа улуг ажык-дузалыг болур бис дээрзинге чигзиниг чок.

Дрепуң Гомаң дацанның Самло кхамценниң ламазы-Шивалха деп тулку ат эдилээн Тензин Ңаваң Лопел.

2012 чылдың октябрьның он үштүң хүннү.


Дөс[эдер | вики-сөзүглелди эдер]

/Медээлелдиң дөзү/