Шикунец, Ольга Сильвестровна

Википедия деп сайттан

Ольга Сильвестровна Шикунец

Төрүттүнген хүнү 1937 апрельдиң 21(1937-04-21)
Мөчээн хүнү 2000 июльдуң 30(2000-07-30) (63 хар)
Чурт

Ольга Сильвестровна Шикунец (Майык:Lang-be, кыс фамилиязы Цур; 1937 чыл2000 чыл) — совет көдээ ажыл-агый ажылдакчызы, Социалистиг Күш-ажылдың Маадыры.

Намдары[эдер | вики-сөзүглелди эдер]

21 апрель 1937 чылда көдээ суур Бережное (бо үеде агрогородок) Столинского района Брестской областка төрүттүнген. Сильвестр Андреевич биле Матрёна Андреевна Цурнуң тараачын өг-бүлезинге Ольгадан өске ам-даа чеди уругларлыг болган.

Ада-чурттуң Улуг дайыны чылдарында фронтуга адазы чок болган, а оон аңгыда ооң ийи акылары — Олесь биле Леонид. Раиса угбазы Германияже ажылче үндүр сөөрткен турган. Ам чеди харлыындан, Белоруссия хостаан билек-ле, уруг авазынга ажыл-агый чорударынга дуза чедирип турган, эр база херээжен ажылдарны кылыр ужурга таварышкан.

Кажан аңаа её было он үш харлыг, школаның беш клазын дооскан, Ольга колхозче ажылдап чорупкан, өг-бүлезин чемгерерип дузалажыр дээш. Ам он алды харлыында бодунуң күш-ажылы дээш хүлер медальды алган Бүгү-эвилелдиң көдээ ажыл-агый делгелгези (сөөлзүреди адаттынар апарган ВДНХ). 1956 чылдан Ленин аттыг колхозка хову ажылчыны ажылдап турган, 1959 чылдан 1961 чылга чедир саанчы турган, 1962 чылдан 1991 чылга чедир бызаа ажаакчызылап ажылдапкан база алдарлыг дыштанылгаже үнген.

Социалистиг Күш-ажылдың Маадыры адын Ольга Шикунецке тывыскан Президиум Дээди Совета ССРЭ 22 март 1966 чылда Чарлыы-биле бүдүрүкчүлүүн көвүдээри база эът, сүт база өске көдээ ажыл-агый бүдүрген чүүлдериниң белеткелдери улуг чедиишкиннерлиг дээш.

Бүдүрүлгеден аңгы, хөй-ниити ажыл-чорудулгазы кылып турган. Брестской областной биле Столинской районный Совет депутаттары чаңгыс удаа эвес депутаттап соңгуттуруп турган, а оон аңгыда СЭКП ХХV съездиниң делегады.

Александр Шикунцка ашактыг турган; 1957 чылда оларда уруу Раиса төрүттүнген, 1958 чылда — Нина, 1962 чылда — оглу Михаил.

Ольга Сильвестровна Шикунец 30 июль 2000 чылда чок болган. Агрогородоктуң чевээнге Лядец орнукшуткан турган.

Тураскаал[эдер | вики-сөзүглелди эдер]

  • № 41 дугаар бажыңда Советская кудумчузунда Лядец агрогородокта, Шикунец Ольга Сильвестровнаның чурттап турган 2012 чылда тураскаал бижиктиг самбыра ажыткан.
  • Лядецкой ортумак школаның стендизинде кезек бар, маадырга тураскааткан: «Наша зямная зорка: Герой Сацыялістычнай Працы Вольга Сільвестраўна Шыкунец».

Демдеглелдер[эдер | вики-сөзүглелди эдер]

Шөлүглер[эдер | вики-сөзүглелди эдер]