Ыдыктыг Валентин хүнү

Википедия деп сайттан

Ыдыктыг Валентин хүнү

Тоолчургу чугаа ёзугаар алырга, шаг-шаанда азы 269 чылда буруңгу Рим империязының хааны Клавдий бодунуң дайынчылары легионерлерге өг-бүле тударын хоруп каан турган. Чүге дизе, өг-бүле дайынчы кижиниң тура-соруун кошкадып турар деп, ол санаар турган[1].

Ынчалза-даа Терни хоорайның ламазы Валентин императорнуң килеңинден кортпайн, ынакшаан легионерлерни ынак кыстары-биле өг-бүле тударынче бүдүү йөрээп, өгленчиринче ёзулалдарны чорудуп эгелээн.

Император ол бүгүнүң дугайында билип каан дораан Валентин ламаны кара-бажыңга хоругдап каарын дужааган. Хоругдалда олурда, Валентин кара-бажың-ажылдакчызының кайгамчык чараш уруун душ бооп көрүп каапкаш, ынакшый берген деп тоолчургу чугааларның бирээзинде төөгүп турар. А ол уруг шаажылал манап орар ламаның төөгүзүн дыңнап кааш, ооң-биле ужуражып дужарын шиитпирлеп алган. Лама-биле ужуражылганың соонда, уруг аңаа ынакшы берген. Оон эгелээш, ынакшааннар хүнүң-не ынакшыл илереткен эргим сөстер бижип каан чагаажыгаштар солчу арганы тып турганнар.

270 чылдың февраль 14-те Валентинни өлүрүп шаажылаары шиитпирлеттинген. Ол хүн Валентин бодунуң эң ынакшааны кыска эң-не сөөлгү, эң-не кыска чагаазын бижээн. Ында ынакшылын илереткен каас-чараш сөстер-даа чок, чүгле ийи сөс бижип каан болган: "Сээң Валентиниң".

Бот-боттарынга ынак ийи кижиге байырлажып алырынга оон өске артык сөстерниң херээ чок болганы ол. Шак ынчалдыр кыска чагаажыгаш бүгү делегейде алдарлыг "валентинкаларның" тыптырынга идиг болган. А ынакшаан аныяктарга дузалажып турган буянныг ламаны шаажылаан хүн - Ынакшааннар хүнү кылдыр доктаамал турумчаан болгаш чоорту бүгү делегейде кижилерниң ынак байырлалынче шилчий берген.

Дөзү[эдер | вики-сөзүглелди эдер]

  1. солун Шын №14 (18134) // 2012, февраль 11/
  1. Гэгээн Валентины өдөр: англи хэлтэй орнуудын уламжлал Archived 2021-12-19 at the Wayback Machine