Эрги уйгур бижик

From Википедия
Jump to navigation Jump to search

Эрги уйгур бижик дээрге эрги уйгур (түрк дылдыг aймaк) болгaш моол чурттaрның бижиир aлфaвиди.

уйгур дээн эрги уйгур бижик.

Алфавит[edit | edit source]

Uighur vert.gif

чуруктaр[edit | edit source]


Үндезини[edit | edit source]