Перейти к содержанию

Эр кижи

Википедия деп сайттан
Эр кижиниӊ чуруу Homo sapiens
Витрувианский кижиЛеонардо да Винчиниӊ эр кижиниӊ эът-ханы[1]

Эр кижи — эът-ханы болгаш бодалы кыс кижиден өске болур. Эр кижи дээрге өг-бүлениң даянгыыжы, чоленгиижи.


Ниитилелди эр кижи башкарып турар болза ону патриархат дээр. Улустар чүгле эр кижи башкарар деп бодап чораан, амгы үеде кыс кижи башкарып турар ниитилелдер база бар апарган ону болза матриархат дээр.

Майык:Сдвоенное изображение

  • Марс деп бөмбүрзек хевири  — ♂, шаандагы Римниң дайын бурганың ады-биле адатынган, эр кижини көргүзерде база ажыглатынар.
  • Ян — эр кижиниң эгези шаандагы Китай философиязында, ол болза ак, эр кижи, чырык, даштыкы хевирин коргускен. Эр кижиниң Ян эгези кыс кижиниң Инь-биле чоок болгаш тудуш, ол кара, кыс кижи,иштин көргүзүп турар.
  • Эмнелгеде эр кижини дөрт булуңчук, кыс кижини төгерик хевирлиг.
  • Чон аразында көк өң эр кижиге хамаарышкан, ам кыс кижиниң ягаан өң.

Шаандан тура эр кижи, кыс кижиден бодаарга хостуг чораан. Эр кижи камгалакчы, азыракчы, кыс кижи ажы-төлүн азыраар, чем кылыр оон эр кижиниң чалчалары бар болза оларны хайгаарап көөр. Эртемдээн сайгарып көөрге чугле кыс кижилер башкарып чораан ниитилелдер турбаан деп турар. Патриархат болза кезээде чораан деп, амгы үеде ону шинчилеп турар ..

ДавидМикеланджелонуң— ажылы

Байырлалдар[эдер | вики-сөзүглелди эдер]

  • Бүгү делегейде эр улус хүнү (19 ноябрь)
  • Адалар хүнү (чурт аайы-биле хүннери өске)
  • Ада-чурт камгалакчызының хүнү (23 февраль). Россияда болгаш СНГ чуртарында амгы үеде бо байырлалды " эрлер хүну" деп адай берген.

Демдеглелдер[эдер | вики-сөзүглелди эдер]

  1. The Vitruvian man  (чедимчок шөлүг — төөгү).

Шөлүлгелер[эдер | вики-сөзүглелди эдер]