Язовских, Иван Семёнович

Википедия деп сайттан

Иван Семёнович Язовских

Төрүмел ады орус. Иван Семёнович Язовских
Төрүттүнген хүнү 1923 сентябрьның 1(1923-09-01)
Төрүттүнген чери
Мөчээн хүнү 1979 декабрьның 14(1979-12-14) (56 хар)
Мөчээн чери
Хамаатызы (албатызы)
Шаңналдары
Совет Эвилелиниң Маадыры
орден Ленина орден Славы III степени медаль «За отвагу» медаль «За боевые заслуги» медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»

Язовских, Иван Семёнович (Шаңнаткан документилеринде — Язовский; 1923 чылдың сентябрь 1, Язовка, Екатеринбур губерниязы — 1979 чылдың декабрь 14, Свердловск) — Ада-чуртуң Улуг дайынының киржикчизи, Совет Эвилелиниң маадыры (1944). 1972 чылдың январь 1-де милициядан хналашкан, майор эргелиг.

Допчу-намдары[эдер | вики-сөзүглелди эдер]

1923 чылдың сентябрь 1-де Екатеринбург губерниязының Язовка суурга (амгы Курган облазының Вознесенский көдээ чөвүлели) Топорищева чеди чыл школазын дооскаш колхозка ажылдаан. 1942 чылдың март 28-тен тура Кызыл шеригде. Келдирткен чери – Ольховтуң РВК. Полктуң танкыга удур хол үгер боозунуң башкарыкчызынга өөренген. Отделение командири. 2 дугаар Украин болгаш Волхов фронтуларынга дайылдажып турган. Аар балыглаткан. Маадырлыг чоруу дээш куяк өттур адар үгер боонуң башкарыкчызы (ПТР) Иван Язовских ийи-ийи медальдар биле шаңнаткан «За отвагу», «За боевые заслуги». 1943 чылдың марта Черкассы хоорайның чоогунга тулчуушкунга Язовских ПТР-биле ротаның солагай талакы камгалалын харыылап турган. Ол үеде фашистерниң ийи танкыгы үдеттирген бөлүү отделениениң камгалалынче халдаан. Бир дугаар боолаашкыны-биле Язовских бирээ танкыны өртендир боолаан. Ийи дугаар боолаашкыны-биле ийи дугаар танкының кырын ээлбес кылдыр адып каан. Дараазында болган тулчуушкунга Язовских фашистерниң октаан гранаталарын дедир боттарынче октап шыдап турган. Язовскийни балыгланган чыдырда келген дуза тып алган. Дайынчы төнчүзүнге чедир, чааскаан артса-даа, удурланган болган.

ССРЭ-ниң Дээди Чөвүлелиниң айтыышкыны-биле 1944 чылдың сентябрь 13-те Язовскиге Совет Эвилелинин маадыры атты тывыскан. Катай берген шаңналдары: Ленин ордени болгаш «Золотая Звезда» (№ 4297) медали.

1948 чылдың октябрьда шеригден халашкан, 1949 чылда милицияже Ольховтун райком ВЛКСМ-ден чоруттурган. Коммунистиг партияда 1952 чылдан тура. ССРЭ-ниң Иштики херектер министерствозунуң Омскиде милиция школазаның баштаар кадрлар талазын дооскан. Свердловскиниң ОБХСС УВД-зинге оперуполномоченный дужаалга ажылдап турган.

1972 чылдың январь 1-ден тура хүндүлүг дышталгада. Свердловскиге чуртап турган. Майор эргелиг. Иван Семёнович Язовских 1979 чылдын декабрь 14-те чок болган. Свердловск облазының Екатеринбургта ажааган.

Шаңналдары[эдер | вики-сөзүглелди эдер]

  • Совет Эвилелинин маадыры – 1944 чылдың сентябрь 13
  • «Золотая Звезда»  медали № 4297
  • Ленин  ордени № 34110
  • Орден Славы III чаданын, 16 декабря 1943 чылдын декабрь 16-да;
  • Медальдери:
  •   «За отвагу», – ийи (1943);
  • «За боевые заслуги» – ийи.
  • «За взятие Будапешта»
  • «За безупречную службу» I чаданын

Ѳг-бүлези[эдер | вики-сөзүглелди эдер]

Кадайы — Клавдия Никифоровна (1928 — 1992); оглу.

Шөлүглер[эдер | вики-сөзүглелди эдер]

  • Иван Семёнович Язовских. Сайт «Герои страны». (Проверено 2 апреля 2018)

Демдеглелдер[эдер | вики-сөзүглелди эдер]