Яйлоян, Екатерина Минасовна

Википедия деп сайттан
Перейти к навигации Перейти к поиску

Екатерина Минасовна Яйлоян

Төрүттүнген хүнү 1917 апрельдиң 15(1917-04-15)
Мөчээн хүнү 2006 октябрьның 8(2006-10-08) (89 лет)

Екатерина Минасовна Яйлоян (кыс фамилиязы Чекучян[1], 1917 чыл2006 чыл) — совет көдээ ажыл-агый ажылдакчызы, Социалистиг Күш-ажылдың Маадыры.

Намдары[эдер | вики-сөзүглелди эдер]

15 апрель 1917 чылда Россия империязының Кубань областьта Крымская станицага, бо үеде Краснодар крайның Крымск хоорайы, тараачын өг-бүлеге төрүттүнген. Армян (төрүмелинде Чекучьян).

1930 чылда өг-бүле Раевскаяже көже берген, бо үеде Новороссийск хоорайның кызыгаарында. Мында Екатерина бодунуң күш-ажылдың ажыл-чорудулгазын ажылчын бригада виноградарей колхоз «Красный колос» эгелээн. Удаваанда ашакка барган, ынчалза-даа ашаа Ада-чурттуң Улуг дайынының фронтузунга чок болган. Бодунуң дараазында бүгү чуртталгазын ол ажылынга тураскааткан. Верхнебаканский районнуң «Знамя коммуны» деп колхозка ажылдап турган. 1948 чылда ооң удуртулгазы-биле звено бедик дүжүт виноградты чыып алган: үш гектар шөлге 90,3 центнер виноград чыып алган.

ССРЭ-ниң Дээди Совет Президиуму 13 август 1949 чылдың Чарлыы-биле бедик дүжүт виноград алганы дээш Яйлоян Екатерина Минасовнага Социалистиг Күш-ажылдың Маадыры атты тывыскан Ленин ордени тыпсыры база «Серп биле Молот» алдын медаль.

Екатерина Минасовна төрээн колхозка ажылдап уламчылаан, СЭКП кежигүнү апарган. 1960 чылдарда ашакка баргаш база көдээ суурже Гай-Кодзор Анапский районче көже берген, звено удуртукчузу виноградарской бригадага ажылдап уламчылаан. 1965 чылда күш-ажылдың чедиишкиннери ол автомобиль «Москвич» шаңнаан. Пенсияже үнгеш, 80 харлыынга чедеринге чедир ажылдап турган.

Images.png Даштыкы чурумалдар

Image-silk.png Е. М. Яйлоянның хөөрү

Ооң соонда алдарлыг дыштанылгага тургаш, көдээ суур Гай-Кодзор чурттап турган. 8 октябрь 2006 чылда чок болган база көдээ суурнуң үстүкү чевээнге орнукшуткан турган.

Е. М. Яйлоян оон аңгыда ийи дугаар Ленин ордени-биле шаңнаткан турган (1950) база медальдар.

Улай көр.[эдер | вики-сөзүглелди эдер]

Библиография[эдер | вики-сөзүглелди эдер]

Демдеглелдер[эдер | вики-сөзүглелди эдер]

Шөлүглер[эдер | вики-сөзүглелди эдер]