Якубов, Масим Разухунович

Википедия деп сайттан

Якубов Масим Разухунович

Төрүттүнген хүнү 1914 марттың 10(1914-03-10)
Төрүттүнген чери с. Таштыкара, Джаркентский уезд, Семиреченск можузу, Орус империя[1]
Мөчээн хүнү 1974 июльдуң 8(1974-07-08) (60 хар)
Мөчээн чери Алма-Ата, Казах ССР, ССРЭ[2]

Маси́м Разуху́нович Яку́бов (Макси́м Яку́бович Яку́бов) (1914 февраль 25 ( март 10) — 1974 июль 8) — совет солдат, Совет Эвилелдиң маадыры (1943), Ада-чурттуң Улуг дайының киржикчизи, 836 дугаар адыгжы полкунуң 240 дугаар адыгжы дивизияның Воронеж фронтунуң 38 дугаар шериинге адыгжы деп албан-дужаалдыг турган, кызыл шеригжи.

Намдары[эдер | вики-сөзүглелди эдер]

1914 чылдың февраль 25 (март 10) Россия империязының Семиреченск облазының Таштыкар суурунга төрүттүнген (амгы үеде Казахстаның Алмата облазы Енбекшиказах районда Амангельд деп суур) тараачын улустуң өг-бүлезинге. Уйгур.

Эге эртемни алган. Колхозка ажылдап турган.

Кызыл Шеригге 1941 чылдан тура. Ада-чурттуң Улуг дайының фронтузунга 1942 чылдан тура.

1943 чылда сентябрь 26-да 836 дугаар адыгжы полкунуң анаа дайынчызы Якубов дайзынның күштүг боолаашкын үезинде Днепр кыдыында Лютеж деп суурга (Киев облазының Вышгород район) баштай келген улус аразынче кирип турган база бөлүк дайынчылар-биле бир хонук дайзынның халдаашкынын ойтур шаап, камгалал шугумну немелде күш кээрге дээр камгалап турганнар.

1943 чылда ноябрь 13-те ССРЭ-ниң Дээди Совединиң Президиумунуң Чарлыы-биле Днепр хемни чедиишкинниг дайылдашпышаан кешкен дээш, барыын чүктүң Днепр кыдыында плацдармны эки быжыглаан дээш база эрес-дидим болгаш маадырлыг чорук дээш кызыл шеригжи Якубов Масимни Совет Эвилелиниң Маадыры деп ат тывыскаш, Ленин аттыг ордени берген база «Алдын Сылдыс» деп медаль тывыскан.

1944 чылда аарааш чандырган. Алма-Атинс облазының Каскеленск районуң колхозунга чылгычылап ажылдап турган. Оон соонда Алма-Атага чурттап турган.

1974 чылда июль 8-те чок болган.

Шаңналдар[эдер | вики-сөзүглелди эдер]

  • Совет Эвилелиниң Маадырның «Алдын Сылдыс» деп медали (13.11.1943, № 6643);
  • Ленин аттыг орден (13.11.1943);
  • медальдар.

Сактыышкын[эдер | вики-сөзүглелди эдер]

  • Алма-Ата хоорайның кудумчузун адап каан.
  • Алма-Ата хоорайның № 101 дугаар школазын Якубов М. Р. деп адаан.

Демдеглелдер[эдер | вики-сөзүглелди эдер]

Литература[эдер | вики-сөзүглелди эдер]

  • Герои Советского Союза: Краткий биографический словарь / Пред. ред. коллегии И. Н. Шкадов. — М.: Воениздат, 1988. — Т. 2 /Любов — Ящук/. — 863 с. — 100 000 экз. — ISBN 5-203-00536-2.
  • Герои Советского Союза — казахстанцы / под ред. Н. Зверева. — Алма-Ата: Казахстан, 1968. — Т. 2. — 440 с. — (в 2-х томах). — 25 600 экз.

Шөлүглер[эдер | вики-сөзүглелди эдер]