Яхта

Википедия деп сайттан
Яхта
Яхта
Яхта

Яхта (нидерл. jacht) — баштай каш кижи сөөртүр чиик болгаш дүрген палубалыг болгаш каюталыг хемени ынчаар адаар турган. Амгы үеде билип турары-биле — спортка хамааржыр азы аян-чорук кылып дыштаныр кандыг-даа хемени ынча дээр. Яхталарга хөй улус сөөртүр болгаш чүък дажыыр улуг хемелерни хамаарыштырбас.