Яшкова, Наталья Фроловна

Википедия деп сайттан
Перейти к навигации Перейти к поиску

Наталья Фроловна Яшкова

Төрүттүнген хүнү 1930 ноябрьның 16(1930-11-16)
Мөчээн хүнү 2019 майның 24(2019-05-24) (88 лет)

Наталья Фроловна Яшкова (16 ноябрь 1930 чылда, көдээ суур Журавлёвка, Венгеровский район, Новосибирск область24 май 2019 чылда, Новосибирск область) — Новосибирск областың Венгеровский район «Путь к коммунизму» колхозтуң саанчызы. Социалистиг Күш-ажылдың Маадыры (1966)[1][2].

Намдары[эдер | вики-сөзүглелди эдер]

Наталья Фроловна 16 ноябрь 1930 чылда Новосибирск областың Венгеровский район Журавлёвка көдээ суурга төрүттүнген. Кажан Ада-чурттуң Улуг дайыны эгелээрге, Наталья Яшкова эге школаның дөрт клазын доозуп четтикпээн, он бир харлыындан ажылдаан, баштай авазынга инектер саарын дузулажып турган, немного соңнай боду ам саап турган. 1949 чылда ооң улуг угбазы аңаа бодунуң инектер бөлүүн берген база Наталья Фроловна чыл иштинде бодунуң инектер бөлүүнүң үре-түңнелдиг көргүзүглерин экижиткен, социалистиг маргылдааларның тиилекчизи турган[1][2].

Эът, сүт биле көдээ ажыл-агыйның өске продуктыларының белеткелин көвүдедир бедик түңнелдер база күш-ажылдың эрес-дидим чоруктарын көргүскени дээш Наталья Фроловна Яшкова 1966 чылда Социалистиг Күш-ажылдың Маадыры ады Ленин ордени база алдын медаль «Серп и Молот» тыпсырын шаңнаткан турган[1][2][2].

1967 чылдан база пенсияже үнеринге чедир ол мал ажылдыг бригаданы удуртуп турган. Наталья Фроловна күш-ажылга карак кызылының кезээде үлегери турган, чүгле ооң бригадазы мурнакчы турбаан, ынчалза-даа база фермага, ол ажылдап турган, хөй чылдарда район биле областтар мурнакчызы турган.

Наталья Фроловна Яшкова — СЭКП кежигүнү, СЭКП баштайгы организация бюро кежигүнү, Мининский-ниң көдээ Совет депутады, Новосибирск областың дептутаттар Совединиң депутады, СЭКП XXIV съездиниң делегады, колхозчуларның III съездизи, профэвилелдерниң XVII съездизи[1][2][2].

Пенсияже үнген соонда Наталья Фроловна Венгеровский район Минино көдээ суурга чурттап турган, ооң соонда Новосибирск областың Татарский район уруунче чурттап чорупкан[1][2].

Наталья Фроловна 24 май 2019 чылда чок болган[2].

Шаңналдары[эдер | вики-сөзүглелди эдер]

Демдеглелдер[эдер | вики-сөзүглелди эдер]

Шөлүглер[эдер | вики-сөзүглелди эдер]

Майык:Социалистиг Күш-ажылдың Маадырлары