Ященкова, Анисья Савельевна

Википедия деп сайттан
Перейти к навигации Перейти к поиску

Анисья Савельевна Ященкова

Анисья Савельевна Ященкова (24 декабрь 1926 чылда, көдээ суур Быструха, Глубоковский район, Чөөн чүк-Казахстан область, Казахстан Республиказы — ?) — Усть-Каменогорскунуң конденсатор заводунуң чыыкчызы. Социалистиг Күш-ажылдың маадыры (1971). СЭКП кежигүнү (1969). Ийи Ленин ордени-биле шаңнаткан (1966, 1971), медальдар[1].

Намдары[эдер | вики-сөзүглелди эдер]

Анисья Савельевна 24 декабрь 1926 чылда көдээ суур Быструха Глубоковской район Чөөн чүк-Казахстан область Казахстан Республикага төрүттүнген. Он беш харлыында бодунуң күш-ажыл ажыл-чорудулгазын эгелээн, Ада-чурттуң Улуг дайынының чылдарында база 1947 чылга чедир Глубоковский районнуң «Гигант» колхозунга хой кадарчызы турган, 1949—1957 чылдарда — Усть-Каменогорскунуң ГЭС тудугнуң киржикчизи база конденсатор заводунуң[1]. Ооң соонда 1957—1959 чылдарда — Усть-Каменогорскунуң конденсатор заводунга одакчы. 1958 чылда Серпухов хоорайга конденсатор заводунуң курстарынга өөренип турган, курстарны дооскан соонда 1959—1973 чылдарда Усть-Каменогорскунуң конденсатор заводунга эптээр цехке пакеттер чыыкчызы ажылдап турган. Ооң соонда бригадирлеп турган, бригада карак кызыл күш-ажылдың үлегери турган, ол продукцияның чаа аргазын шиңгээдип алган турган база ооң бедик шынарын хандырып турган. 1966 чылда Ленин ордени-биле шаңнаткан турган — чеди беш чыл түңнелдери-биле (1959—1965). Сес беш чыл (1966—1970) үш чыл биле беш айлар продукция күүсеткен дөрт муң рубль, ортумаа-биле ооң бүдүрген чүүлүнүң нормазы беш чыл дээш — 147 хуу[1].

Шылгараңгай чедиишкиннер дээш, электротехника үлетпүр хөгжүлдезин беш чыл план күседиир даалганы чедип алган, бедик түңнелдер база күш-ажыл эрес-дидим чоруктары көргүскени дээш Анисья Савельевна Ященкова 1971 чылда Социалистиг Күш-ажылдың Маадырының ады Ленин орденин тыпсырын алдын медаль «Серп и Молот» база шаңнаткан турган[1].

1973 чылдан Анисья Савельевна Усть-Каменогорскунуң конденсатор заводунга эптээр цехке комплектовщицалап ажылдап турагн[1].

Анисья Савельевна Ященкова Усть-Каменогорскуга чурттап турган, 1980 чылдарда пенсияже үнген, алдарлыг дыштанылгага турган[1].

Шаңналдары[эдер | вики-сөзүглелди эдер]

  • Социалистиг Күш-ажылдың Маадыры (20.04.1971);
  • Ленин ордени (1966, 20.04.1971);
  • Медаль «Серп и Молот» (20.04.1971);
  • өске медальдар.

Демдеглелдер[эдер | вики-сөзүглелди эдер]

Шөлүглер[эдер | вики-сөзүглелди эдер]

Майык:Социалистиг күш-ажылдың Маадырлары