Өөредигни канчаар дыңнаар болза дээштиг боорул

Википедия деп сайттан
Перейти к навигации Перейти к поиску
Ыдыктыг 14-кү Далай-Лама Башкы
Ыдыктыг 14-кү Далай-Лама Башкыны уткуп турары
DharmaWheelGIF.gif Өөредигни канчаар дыңнаар болза дээштиг боорул DharmaWheelGIF.gif

Дхарма өөредиин дыңнаарының дүрүмнери (бо кезектерге көрдүнгени ёзугаары дыңнаар болза өөредиг дээштиг боор болгаш ажыктыг боор)

 1. Өөредиг дыңнаарының ойнаштыг талалары
 2. Өөредигге болгаш өөредиг берип турар башкыга хүндүткелди канчалдыр оттурарыл
 3. Өөредиг үезинде турар ужурлуг дүрүмнер

Өөредиг дыңнаарының ойнаштыг талалары[эдер | вики-сөзүглелди эдер]

 • Дхарманы дыңнаан тудум утказын билир апаар
 • Дхарманың ачызы-биле нүгүл чыырын соксадыр
 • Дхарманың ачызы-биле хоозун чүүлдерден адырлыр
 • Дхарма дузазы-биле Хосталганы чедип алыр

Кераб судурунда бижээни[эдер | вики-сөзүглелди эдер]

 1. Өөредиг дыңнаары- дүмбейни ойталап чырыдып турар сайгылгаан
 2. Өөредиг дыңнаары- кым-даа оорлап шыдавас дээди эртине
 3. Өөредиг дыңнаары- нүгүлдү арылгап турар чепсек
 4. Өөредиг дыңнаары- хай-бачыттан адырып турар буянныг өңнүк
 5. Өөредиг дыңнаары- кандыг-даа байдалга таваржы берзе дузалап турар бүзүрелдиг чөлеңгииш, ылаңгыя өлүм үезинде

Цом судурунда бижээни[эдер | вики-сөзүглелди эдер]

 • Бедик деңнелдиг амылыглар безин өөредигни дыңнап турар (чижээ: улуг гешелер, ринпочелер)
 • 3 дугаар деңнел чеде берген Бойдусадылар безин өөредиглерни катап-катап дыңнап турар боор, ынчангаш кажанда-даа кандыг-даа өөредиг дыңнаарындан бодуңну кызыгаарлава.

Өөредигге болгаш өөредиг берип турар башкыга хүндүткелди канчалдыр оттурарыл[эдер | вики-сөзүглелди эдер]

Саянинбу судурунда бижээн[эдер | вики-сөзүглелди эдер]

 1. Хүндүткелдиг болгаш бүзүрел-биле дыңнаар
 2. Өөредигге болгаш Башкыга мөгейер
 3. Өөредигге болгаш Башкыга өргүл кылыр
 4. Башкыны Будда кылдыр көөрү чугула

Чанса судурунда бижээни[эдер | вики-сөзүглелди эдер]

 1. Улуургак сеткил чок дыңнаар
 2. Өөредигни үезинде дыңнаар
 3. Биче сеткилдии-биле башкыга дузалажыр
 4. Өөредигни кылык-килең чок дыңнаар
 5. Өөредигге дүгжүр кылдыр амыдыраар мен деп сеткил-биле дыңнаар
 6. Карышкактар дилевези чугула

Өөредиг үезинде турар ужурлуг дүрүмнер[эдер | вики-сөзүглелди эдер]

Өөредиг үезинде 3 саваны узуткаар ужурлуг

 1. аңдара салган сава (чижээ: удуп калган)
 2. дежик сава (чижээ: кичээңгей чок дыңнаары, өөредиг соонда чүнү-даа сагынмас)
 3. хирлиг сава (чижээ: албан-биле карышкактар тывар дээш дыңнап турар)


Дөзү[эдер | вики-сөзүглелди эдер]

 1. Ламрим Ченмо. Байкалские лекции 2007. Ыдыктыг Зоңгава башкы болгаш геше Джампа Тиңлей башкы.