Перейти к содержанию

Ёзулуг Иисус Дуганы

Википедия деп сайттан

"Ёзулуг Иисус Дуганы" - Пекинге тургустунган хамаарышпас дуган, 1917 чылда Кыдатка. Амгы үеде алды диптерниң 50 ораннарында 2.5 сая кежигүннерлиг. Ол дуган Христиан шажынның Пентекост бөлгүмүнге хамааржыр, чээрби чүс чылдың эгезинде тургустунган бөлгүм. 1995 чылдан тура дуган Россияга тывылган. Ооң сорулгазы - Иисустуң Ийиги Келирининге чедир шупту чоннарга Евангелиени (Иисус Христостуң өөредиин) нептередири. Дуганның 10 кол бүзүрелдери:

  1. Ыдыктыг Сүнезин
  2. Баптизм
  3. "Бут чууру" (Бут чодары)
  4. "Ыдыктыг чемгерери"
  5. ""
  6. Иисус Христос
  7. Библия