Чартык улуг-хүн

Википедия деп сайттан
(Алды дугаар хүн арындан шилчээн)

Чартык улуг-хүн (орус. Суббота, англ. Saturday, моол. Бямба) — чедиликтиң алды дугаар хүнү.