Апогей

Википедия деп сайттан

Апогей (грек. απόγεια, "апогеиос" – Черден ыракта) – Черни дескинип турар телоларның (Айның, кылымал эдеринчилерниң) Черниң төвүнден эң ырак туружу азы точказы.

1 Чер
2 эдеренчиниң орбитазы
3 Черниң эдеренчизи
4 Черниң экваторунуң шыйыы
5 Черниң эргелир өзээ
6 перигей
7 апогей
8 апсидтер шыйыы

Апогейниң точказы биле перигейниң точказы удурланчак турар, чүге дизе олар — аспидтер шыйыының төнчүлеринде болур, ынчангаш оларның туруштары аспидтер шыйыы-биле кады шимчээр. Ынчангаш, чижек кылдыр, Айның апогейиниң угланыын өскертир дизе, ооң орбитазының перигейиниң туружун шимчедир апаар. Апогейниң точказының ыраа ай орбитазының эксцентриситединден болгаш улуг өзээнден хамааржыр.

Апотөптүң радиузу — эллипстиң фокузундан (в котором находится центральное небесное тело) апогейде чедир аразы

  • апотөптүң радиузу
a — улуг чартык-өзек.

Апотөп чүгле эллипс орбиталарынга турар. Парабола болгаш гипербола орбиталары чүгле перитөптүг болур-дур.

Көжүрген утказы[эдер | вики-сөзүглелди эдер]

Апогей — кандыг-бир чүүлдүң эң бедик точказы, эң бедик сайзыралы; чижээ, «алдарның апогейи».

Шөлүглер[эдер | вики-сөзүглелди эдер]