Апогей

Википедия сайттан
Шилчиир: навигация, дилээр

Апогей (гректеп "апогеиос" - Черден ыракта) - Черни дескинип турар телоларның ( Айның, кылымал эдеринчилерниң) Черниң төвүнден эң ырак точказы.