Перейти к содержанию

Байлаң балары

Википедия деп сайттан
Мажалыктыг байлаң баларының тургузуу. А. Маскле «Atlas des plantes de France» (1891) деп номдан

Байлаң балары (лат. Myriophýllum; орус. Уруть) - узуну 20-100 см Haloragaceae орус. Сланоягодниковые деп аймакка хамааржыр хөй чылдыг оътсуг үнүш. Тывада ооң 2 хевири өзүп турар.

Эм чүүл кылдыр Мажалыктыг байлаң балары (лат. Myriophyllum spicatum; орус. Уруть колосистая) деп хевирин ажыглап турар.

Тургузуу[эдер | вики-сөзүглелди эдер]

Узуну 20-100 см. Хөй чылдыг үнүш.

Чечека бүрүзүнде прицветниктери 3 санныг, чүгле адаккы чечектерде олар чүгленчек дилдинген база чечектерге дең азы шоолуг эвес узун, өскелери бүдүн болгаш чечектерден кыска.

Чечектелири июльда.

Өзүп үнүп турар черлери: турум болгаш оожум агып чыдар хөөлбектер.

Хереглеттинер чүүлдери: каътташкактары (слоевица).

Белеткээр үелери: бүдүн чыл дургузунда.

Ажыглаары[эдер | вики-сөзүглелди эдер]

Улусчу медицинада байлаң баларының хандызын балыг экиртиринге болгаш ириңниг балыглар арыглаарынга ажыглап турар.

4 улуг омааш ишти хээндектеп каан сигенни 2 стакан хайындырып каан изиг сугже урупкаш, 2 шак хандылаар, шүүр. Балыг экиртири болгаш ириңниг оюлганнар арыглаары-биле чуп база чиң хевирлиг ажыглаар.

Хевирлери[эдер | вики-сөзүглелди эдер]

Дөс[эдер | вики-сөзүглелди эдер]

  • Серенот Станислав. Тыва улусчу эмнээшкин. Күнзегеш Ю.Ш. аттыг Тываның ном үндүрер чери, 2009 — 264а.