Балашова, Нина Гавриловна

Википедия деп сайттан
Перейти к навигации Перейти к поиску

Нина Гавриловна Балашова

Төрүттүнген хүнү 1926 январьның 15(1926-01-15)
Мөчээн хүнү 2007 ноябрьның 9(2007-11-09) (81 год)
Чурт

Нина Гавриловна Балашова (1926 чыл2007 чыл) — көдээ ажыл-агыйның совет ажылдакчызы, Социалистиг Күш-ажылдың Маадыры.

Намдары[эдер | вики-сөзүглелди эдер]

15 январь 1926 чылда Краснодар крайның Курганинский район Петропавловской станицага хөй уруглуг өг-бүлеге төрүттүнген.[1]

1938 чылда «Россия» колхозка күш-ажыл ажыл-чорудулгазын эгелэн; ооң соонда «Заветы Ильича» колхозтуң хову бригадазынга звено удуртукчузу апарган. Ада-чурттуң Улуг дайынының чылдарында колхозка карак кызыл ажылдап турган . Кызыл-тастың бедик дүжүдү дээш 1946 чылда (гектардан 30 центнер) Ленин ордени-биле шаңнаткан турган.

Сөөлзүреди Нина Гавриловна таакпы бригадазынче бригадирлеп ажылдап шилчий берген, бедик көргүзүглерни чедип алган. По итогам работы в 7-летнем плане развития народного хозяйства звено Н. Г. Балашовой явилось тиилекчи социалистического соревнования среди полеводов Курганинский район по урожаю табака. Президиум Дээди Совета ССРЭ 30 апрель 1966 чылда Чарлыы-биле чедиишкин, бүдүрүлге көвүдээри база тарымал тоорук белеткели, нарын хендир, тарымал хендир, хмель база өске техниктиг культуралар чедип алганы дээш Балашова Нина Гавриловнага Социалистиг Күш-ажылдың маадыры ат ийи дугаар Ленин орденин тыпсыр база «Серп и Молот» алдын медаль шаңнаткан турган.

Ол соонда маадыр мал ажылын кылып турган — №1 дугаар хаван өстүрер ферманың эргелекчизи турган. Бүдүрүлге-биле чергелештир, хөй-ниити ажыл-чорудулга кылып турган. 1969 чылда Бүгү-эвилелдиң III дугаар колхозчулар съездиниң делегады турган. Көдээ база район совединиң депутады турган.[1]

Пенсияже үнген соонда алдарлыг пенсионер болуп турган, Петропавловской станицага чурттап турган.

9 ноябрь 2007 чылда төрээн станицага чок болган.[1]

Images.png Даштыкы чурумалдар

Image-silk.png Алдар Аллеяда портреди

Оон аңгыда Октябрь Революция ордени база медальдар-биле шаңнаткан турган. 2017 чылда Петропавловской станицага Алдар Аллеязы ажыткан урган, Нина Гавриловна база көргүскен турган.[2]

Библиография[эдер | вики-сөзүглелди эдер]

  • Т. Исупова. Нина Гавриловна Балашова : К 80-летию Краснодарского края. // «Курганинские итоги». — 2017. — 7 июня.
  • Знающая цену жизни и добру: Золотые звезды Курганинского района // «Курганинские итоги». — 2017. — 7 марта.

Улай көр.[эдер | вики-сөзүглелди эдер]

Демдеглелдер[эдер | вики-сөзүглелди эдер]

Шөлүглер[эдер | вики-сөзүглелди эдер]