Баллак Михаэль

Википедия деп сайттан
Футбол
Баллак Михаэль
Төрүттүнген 1976 сентябрьның 26(1976-09-26)[1][2][3][…] (47 хар)
Гёрлиц
Хамаатылалы
Узуну 189 см см
Позиция полузащитник
Карьера

Михаэль Баллак (нем. Michael Ballack, орус. Михаэль Баллак) – немец футболист.

Депшилгези[эдер | вики-сөзүглелди эдер]

Эгелээни[эдер | вики-сөзүглелди эдер]

1995 чылда Михаэль бундеслиганың ийи дугаар лигазының «Хемницер ФК» деп клубунга ойнап эгелээн. Ол клуб дээш 15 оюн ойнап четтигипкен. Ол-ла чылын «Хемницер ФК» бундеслиганың лигазындан кожуун чергелиг лигаже бада берген. 1996/97 чылдарда Баллак команданың баштыңы турган. 34 оюнда 10 гол киир тепкеш чурттуң футболга элээди чыынды командазынче чалаатынган. «Кайзерслаутерн»-ниң кол тренери Отто Рехагель клувунче база Баллакты чалаан.1997 чылда Баллак Кайзерслаутерн деп хоорайже көже берген.

"Кайзерслаутерн" деп клубка[эдер | вики-сөзүглелди эдер]

Бир дугаар сезон Баллакка тускай болган, ол эвээш ойнаан, ынчалза-даа оюну дээш бедик демдектерни ап турган. Хөй катап чурттуң футболга аныяктарның чыынды командазынче кыйгыртып турган, оон аңгыда Германияның чемпиону база апарган. Немец футболга болбаан болуушкун болган: ийи дугаар бундеслигага ойнап турган команда чурттуң чемпиону болу берген! Дараазында Михаэль тренери-биле харылзаазы баксыраан соонда оюннарга эвээш ойнап турган. Ынчалза-даа Баллак «Кайзерслаутерн» дээш бундеслигага 30 оюн ойнааш 4 гол киир тепкен, ол-ла клуб-биле Лига Чемпионов деп Европаның шыырак командаларының маргылдаазынга 8 шыырак командалар аразынче кирген. 1999 чылда «Байер» Баллакты садып алган.

"Байер 04" деп клубка[эдер | вики-сөзүглелди эдер]

Бо клубка Баллактың депшилгези дүргедеп эгелээн. "Байер 04"-ке анаа салым-чаянныг аныяк кижи эвес, а шыырак футбол ойнакчызы кылдыр санаттынып турар апарган. Баллактың чугаалааны-биле "Унтерхахинг" деп клуб-биле оюн эң багай болган бүгү ойнап турган үезинде. Германияның бундеслигазынга тиилеп алырда ол команда-биле хайым кылдыр ойнаары чедер турган, ынчалза-даа "Байер 04" лиганың кошкаак командазы "Унтерхахинг" -ке уттургаш тиилекчи болур шаңналын "Бавария Мюнхен"-ге алдырып алган каш-ла очко аштыргаш.

База-ла бир болдунмас оюну Бельгия-биле Голландияга болган футболга Европа чергелиг маргылдаа болган. Германияның футболга чыынды командазы иштики чөрүлдээлиг хөй-ле берге айтырыглары болгаш маргыжы дээш маргылдаага уттургаш чурттунче ужуп чорупканнар. Аңаа Баллак Англияның чыынды командазы удур 18 минут ойнаан (0:1). Оон аңгыда Португалияның чыынды командазы удур оюннуң бир дугаар кезээн ойнаан (0:3).

2000/2001 чылдарда Германияның футболунга берге айтырыглар тыптып келген. Германияның чыынды командазын башкарып турган тренер Кристоф Даум наркотиктиг бүдүмелдер тыртар болган. Кол тренер улаштыр ажылдаарын соксарыдырынга келген. Ол шиитпир чүгле чыынды командага багай эвес, а "Байер 04"-ке багай салдарын база чедирген. Бундеслигага дөрт дугаар черден өөрү үнүп чадааш Лига Чемпионов маргылдаазынга оюну база ыяк багай болган. Ынчалза-даа чурттуң чыынды командазынга ойнаар эргени ол канчап-даа тургаш чаалап алган.

2001/2002 чылдарда Михаэля Баллакка дыка чедиишкинниг болган. Ол шынап-ла делегей чергелиг футбол маадыры апарган («Байера»-ниң болгаш Германияның чыынды командазының оюну ону бадыткап турган). Харааданчыг-ла чүве Баллак командазы-биле кайы-даа бедик чергелиг оюннарга ийи дугаарлап турган. «Байера»-ниң чаа тренери кылдыр Клаус Топпмёллер томуйлаткан. Ажылдап турган чылдарында шынап-ла дендии бедик чедиишкиннерни чедип алган.

Бундеслиганың 29 оюннарынга Баллак 17 гол киир тепкен. Оон аңгыда Германияның Кубогу болгаш Лига Чемпионов деп маргылдааларга чыда чок ойнап турган. Ол үеде «Байер» «Арсенал», «Депортиво» болгаш «Ювентус» деп командаларны ашкаш 8 команда артарга «Ливерпуль»-ду тиилеп алганнар. Дараазында 4 шыырак команда аразынче киргеш «Манчестер Юнайтед»-ти тиилээш сөөлгү оюнда «Реал»-га уттуруп алганнар. Герман лига иштинге база каш-ла частырыг дээш «Байер» 2 дугаар чер алган «Боруссия»-ны мырнынче эрттирипкеш.

2002 чылдың футболга делегей чергелиг маргылдаазынга Германияның чыынды командазын шыырак команда деп санавайн турган. Ооң бертинде дыка-ла хөй тиилеттирип турган болган. Руди Фёллер тренер чыынды команданы тургускаш чаа шыырак чыынды команданы тургускан. 2002 чылдың делегей чергелиг маргылдаага Баллак Көреяның чыынды командазы удур оюнда удурлакчының халдаашкынын үрегдээшкин-биле үскеш сарыг карта алгаш келир оюнда финалда ойнаар эргезин казыттырган. Ынчалза-даа ол көрейлерге тиилелгени экелген голду киир теккен. Ол маргылдаага Баллак 6 оюн ойнааш 3 гол киир теккен. Ынчан Германияның чыынды командазы 2 дугаар черге төлептиг болган.

"Бавария" деп клубка[эдер | вики-сөзүглелди эдер]

"Бавария" деп клубка ойнап турда чуруу

"Байер" деп клубка ойнап турда, сезон ортузунда Баллактың өске клубче чоруурун чугаалажып турган. 2002 чылдың чайын Баллакты "Бавария" деп клубче шилчидипкен. Аңаа бир дугаар сезону чөрүлдээлиг болган: олар бундеслига биле Германияның кубогунга уткаш Лига Чемпионов деп маргылдаага уттуруп алганнар. "Бавария" деп клубка Баллак шөлдүң ортузунга бир кол черин ээлеп ойнап турган 2002/2003 чылда берген интервьюзунга ол ойнап турган позициязын шүгүмчүлеп турган утка чогу болгаш хөй күш үндүрери дээш. 4-4-2 деп схемага таптыг халдаашкын ажыл кылып шыдавас деп ол чугаалаан.

«Бавария» деп клубка ойнап турда Баллакты команданың ойнакчыларын багай башкарып турар азы лидер болур шынарлары чок деп буруудадып турган. Чогум ында база барымдаа бар: Англияның чыынды командазы-биле шынар чок оюн (1:5), оон аңгыда 2002/2003 чылдың Лига Чемпионов маргылдаазынга уттурган. Ынчалза-даа 2002 чылда делегей чергелиг футбол маргылдаазынга Баллак бодун ёзулуг башкарыкчы кылдыр көргүскен: Американың Каттышкан Штаттарының чыынды командазы болгаш Мурнуу Кореяның чыынды командазы удур шыырак оюну. Ынчалзажок, Баллак бодун база эки команда башкарар кижи кылдыр санавайн турар.

«Челси» деп клубка[эдер | вики-сөзүглелди эдер]

2006 чылда болган делегей чергелиг маргылдаазының соонда Баллак Англияның «Челси» деп клубунче шилчий берген. 2010 чылда «Челси»-биле керээзин 2 чыл дургаар узаттырар дээш клуб иштинге чөрүлдээлиг айтырыглар дээш болдунмаан. Оон аңгыда шалың айтырыын шиитпирлеп чадааннар[4]. 2010 чылда "Портсмут" деп команда удур ойнап тургаш Михаэль элээн шыырак кемдээшкин алган. Ол кемдээшкин соонда Мурнуу Африкага болган 2010 чылдың делегей чергелиг футбол маргылдаазынга киржип шыдаваан. Ооң орнунга команданың баштыңы Филипп Лам[5] болган.

«Байер 04» деп клубка[эдер | вики-сөзүглелди эдер]

2010 чылдың 6 айның 25-те Михаэль хостуг агент деп аттыг «Байер 04»-че 2 чылдың керээзин чарааш Германияже ужуп чорупкан. 9 айның 11-де Михаэль солагай будунга шыырак кемдээшкин алган[6].

2012 чылдың 10 айның 2-де Михаэль Баллак футболга карьеразын дооскан деп чарлаан[7].

Бодунуң дугайында[эдер | вики-сөзүглелди эдер]

Михаэль Симоне Ламбо-биле үр үе иштинде бадылга чок өг-бүле кылдыр чурттап чораан. Олар 3 ажы-төлдүг. Эң улуу Луис (2001 чылдың 8 айның 16-да төрүттүнген), ортуну Эмилио (2002 чылдың 9 айның 19), хеймери Йорди 2005 чылдың 3 айның 17). 2012 чылда Михаэль Баллак Симона-биле чара бадылажып алганнар.

Баллактың ынак машина марказы «Mercedes-Benz», оон аңгыда итальян чемге дыка ынак. Михаэльдиң кырган-ачазы ооң эң кол болгаш бердинген аарыкчы болуп турар. Уйнуунуң шупту улуг футболга болгаш оон аңгыда чуруктары чыып турар. Баллактың ынак ыдын Санчо дээр. Хостуг үезинде ол аян-чоруктаарынга болгаш интернет четкизинге олурарынга ынак.

Демдеглелдер[эдер | вики-сөзүглелди эдер]

  1. Michael Ballack — 2010.
  2. Transfermarkt.com (х.) — 2000.
  3. filmportal.de — 2005.
  4. ↑ Михаэль Баллак ищет новый клуб
  5. ↑ Әлем Чемпионаты 2010: Амалым қанша, амалым?!
  6. Баллак выбыл из строя на шесть недель
  7. Баллак объявил о завершении карьеры