Бернерс-Ли, Тим

Википедия деп сайттан

Тим Бернерс-Ли

англ. Tim Berners-Lee

Төрүмел ады англ. Timothy John Berners-Lee
Төрүттүнген хүнү: 1955 июньнуң 8(1955-06-08)[1][2][3][…] (68 хар)
Төрүттүнген чери:
Чурт:
Эртем сферазы: информационные технологии[d] биле информатика[d]
Ажыл чери:
Альма-матер:
Эртем деңнели: бакалавр искусств[d]
Шаңңалдары:
рыцарь-командор ордена Британской империи офицер ордена Британской империи орден Креста земли Марии 1-го класса

Prix Ars Electronica[d] (1995)

премия Уоллеса Макдауэлла[d] (1996)

Eduard-Rhein Technology Award[d] (1998)

стипендия Макартура[d] (1998)

Премия Японии[d] (2001)

Премия тысячелетия в области технологий[d] (2004)

Квадрига[d] (2005)

премия Чарльза Старка Дрейпера[d] (2007)

Премия за инженерные достижения Королевы Елизаветы[d] (2013)

член Лондонского королевского общества[d] (2001)

Золотая медаль Нильса Бора ЮНЕСКО[d] (2010)

Королевская медаль[d] (2000)

медаль Маунтбеттена[d] (1996)

премия принцессы Астурийской за достижения в научных и технических исследованиях[d] (2002)

EFF Pioneer Award[d] (2000)

Kilgerran Prize[d] (1998)

премия Маркони[d] (2002)

член Королевского общества искусств[d]

Зал славы Интернета[d] (2012)

почётный доктор Мадридского политехнического университета[d]

почётный доктор Ланкастерского университета[d]

премия Тьюринга[d] (2016)

Obedience Award[d] (2017)

Fellow Awards[d] (2003)

орден Заслуг

Медаль Лавлейс Британского компьютерного общества[d] (2006)

премия ACM по системному программному обеспечению[d] (1995)

медаль Альберта[d] (2002)

почётный доктор Открытого университета Каталонии[d] (2008)

Paul Evan Peters Award[d] (2000)

OII Lifetime Achievement Award[d] (2014)

член Королевской инженерной академии наук Великобритании[d]

член Британского компьютерного общества[d]

член Американской академии искусств и наук[d]

почётный доктор Гарвардского университета[d] (2011)

премия Акселя Шпрингера[d] (2017)

ключи от города[d] (2014)

почётный доктор Йельского университета[d] (2014 майның 19)

Королевский промышленный дизайнер[d] (2009)

премия в области компьютеров и коммуникаций имени Кодзи Кобаяси[d] (1997)

President's Medal[d] (2006)

Sir Frank Whittle Medal[d] (2001)

медаль Бодли[d] (2002)

Медаль Максвелла[d] (2008)

почётный доктор Льежского университета[d] (2009)

Медаль и премия Дадделла[d] (1997)

Сайт: Tim Berners-Lee

Сэр Тимоти Джон Бернерс-Ли (англ. Sir Timothy John «Tim» Berners-Lee;  1955ч 6а 8х төр., Лондон) — британ эртемден, URI, URL, HTTP, HTML база Делегей четкизи (Роберт Кайо-биле кады) деп чүүлдерниң чогаадыкчызы, Делегей четкизиниң Консорциумнуң амгы баштыңы. Семантиктиг четки концепциязының автору. Оон өске янзы-бүрү медээлел технологияларның чогаадылгаларның автору.

Намдары[эдер | вики-сөзүглелди эдер]

Ада-иези — Конуэй Бернерс-Ли (англ.) биле Мэри Ли Вудс (англ.) —  математиктер, «Марк I» деп бир дугаар компьютерлерниң бирээзин чогаадып турганнар.

Уондсуэртке Эмануэль школазынга өөренип эгелээш, оксфордтуң Хаан колледжинче уламчылаан. Ынчан ол бодунуң бир дугаар компьютерин M6800 процессорга даянып, монитор орнунга телевизор кожуп чыгган. Бир катап Тип бир эжи-биле хакерлеп турда туттурганнар, ол дээш университеттиң компьютерлерин ажыглаар эргезин казыттырганнар.

1976 чылда Оксфорд университедин физиканың бакалавр деңнелин дээди демдекке Бернерс-Ли дооскаш, Дорсет графствозунда «Plessey Telecommunications Ltd» компанияже ажылдап кирген, аңаа 2 чыл ишти хувааттырган транзакциялар системалар-биле колдууна ажылдаан.

1978 чылда Бернерс-Ли «D.G Nash Ltd» компанияже шилчээш, принтерлерге программалар-биле ажылдап, хөй сорулгалыг операциялар системазын чогааткан.

Дараазында ЦЕРН деп ядрону шинчилээр Европаның лабораториязынга (Женева, Швейцария) программа-биле хандырар консультант кылдыр бир чыл чартык ажылдаан. Ынчан ол бодунуң херээнге ажыглаар дээш Enquire деп магаттыг ассоциациялар ажыглаар программаны бижээн, ынчалдыр Бүгү делегей четкизиниң концептуал өзээн тургускан.

1981-1984 чылдарда Тим Бернерс-Ли «Image Computer Systems Ltd» компанияга система архитектору кылдыр ажылдап турган.

1984 чылда  CERN деп черге стипендия алгаш, эртем билиглери чыыры-биле хувааттырган системалар шинчилеп эгелээн. Ынчан «FASTBUS» системазы-биле ажылдап тургаш, бодунуң Remote Procedure Call деп системазын ажыдып тургускан.

1989 чылда, CERN иштинге документилер-биле үлежир Enquire деп иштики система-биле ажылдап тургаш, Бернерс-Ли глобалдыг гиперсөзүглелдиг төлевилел саналдаан, ам ону Делегей четкизи деп делгерээн. Төлевилелди ажылынга бадыткаан, оон күүсеткен.

1991-1993 чылдарда Тим Бернерс-Ли Делегей четкизи-биле ажылдаан хевээр. Ажыглакчыларның саналдарын чыып, Четкиниң ажылын удуртуп турган. Ынчан ол бир дугаар шупту ажыглакчылар-биле баштайгы URI, HTTP база HTML деп спецификацияларны сайгарып эгелээн.

1994 чылда Бернерс-Ли МIT-тиң Информатика лабораториязында 3Com-нуң Тургузукчуларының кафедразының Баштыңы апарган. Ам болза кафедраның мурнакчы шинчилекчизи бооп турар. MIT-тиң Информатика лаботаториязы биле Кылымал угаан лабораториязы каттышканында Информатика болгаш кылымал угаан лабораториязы тургустунган.

1994 чылда MIT-тиң Информатика лабораториязынга (англ. Laboratory for Computer Science, LCS) Делегей четкизиниң Консорциумун тургускан. Ол хевээр Тим Бернерс-Ли консорциумну баштаан хевээр. Консорциум Интернеттиң стандарттарын чогаадып, ажыглалче киирип турар. Консорциум бодунуң сорулгазы кылдыр Делегей четкизиниң потенциал күжүн ажытпышаан, стандарттарының туруштуун дүрген сайзыралы-биле таарыштырарын салып алган.

2004 чылдың декабрьда Тим Бернерс-Ли Саутгемптон университединиң профессору апарган. Университеттиң шыңгыы деткимчези-биле семантиктиг четкиниң төлевилелин болбаазырадыр деп идегеп турар.

Ам сэр Тим Бостон хоорайның чоок кавызында кадайы биле ийи ажы-төлдүг чурттавышаан, бүгү делегей кезип чоруп турар.

Чогаадыышкыннары[эдер | вики-сөзүглелди эдер]

Файл:Предложение о создании WWW.jpg
Тим Бернерс-Ли 1989ч 03а 13х бир дугаар бодунуң босзунга Майк Сендаллуга медээлелдер удуртур система чогаадырын саналдаан. Сендаллдың чөпшээрели — «Бүлүртүң-даа бол солун-дур». Саналдың долу сөзүглели — http://www.w3.org/History/1989/proposal.html

1989 чылда CERN-ге ажылдап тургаш, Бернерс-Ли Делегей четкизи (англ. World Wide Web) деп адаттынар төлевилелди саналдаан. Төлевилелдиң аайы-биле гипершөлүглдер-биле холбаалыг гиперсөзүглелдиг документилерни үндүрүп чарлаар, ынчалдыр оларның дилээри болгаш чыыры белен болган. Четки төлевилели CERN эртемденнеринге херек болгаш CERN-ниң иштики четкизинге ажыглаттынып турган. Төлевилелди күүседир дээш Тим Бернерс-Ли (дузалакчылары-биле кады) URI идентификаторларны (ооң бир хевири – URL), протокол HTTP база HTML дылды чогааткан. Ук технологиялар Делегей четкизиниң өзээнче кирген. 1991-1993 чылдарда Бернерс-Ли стандарттарның техниктиг тускайларын экижиткеш, оларны чарлап үндүрген.

Бернерс-Ли төлевилелдиң аайы-биле NeXT компьютерге тааржыр «httpd» четки-сервери биле делегейде бирги гиперсөзүглелдиг четки-браузерни бижээн – ооң адын баштай «WorldWideWeb» диген (технологияның ады-биле («Делегей четкизи») браузерниң ады будалбазын дээш «Nexus» деп браузерни адаан). Ук браузер хары үгде WYSIWYG-эдикчи бооп турган (англ. WYSIWYG от What You See Is What You Get, «что видишь, то и получишь»), ооң чогаадылгазы 1990 чылдың октябрьдан декабрьга чедир болган. «NeXTStep» деп средага программа ажылдап турган, а оон 1991 чылдың чайдан эгелеп ол Интернетке тарап эгелээн года.

Бернерс-Ли делегейде бирги четки-сайтыны http://info.cern.ch (ам болза архивте чыдар) деп адреске чогааткан. Ук сайт Интернет четкизинге 1991ч 08а 6х тывылган. Ук сайтыга Делегей четкизиниң тодарадылгазын, четки-серверни тургузарын, браузерни кайыын алырын дээш о.д.ө. бижип кааш турган. Ол сайт делегейниң бирги интернет-каталог болуп турган, чүге дизе Тим Бернерс-Ли аңаа өске сайтыларже шөлүглер даңзызын чыып аап, немеп турган.

Бернерс-Линиң кол чогаалы — «Четкини дузактап: Делегей четкизиниң эгези болгаш келир үези» (англ. «Weaving the Web: Origins and Future of the World Wide Web», Texere Publishing, 1999, ISBN 0-7528-2090-7). Ол номда Четкиниң чогаатканын, концепциязын болгаш бодунуң Интернеттиң сайзыралынче көрүжүн тайылбырлаан. Ооң ол ажылында автор кезек кол принциптерин тайылбырлаан:

 1. Четкиниң медээлелин эдер аргазы ону чүгле ажыдып көөрү дег кол. Бернерс-Ли WYSIWYG концепциязынга идегеп турар, а Wiki — база шак ындыг базымнар-дыр.
 2. Компьютерлер кижилерге кады ажылдаарынга дузалажыр «артыкы процесстерге» ажыглаттынып болур.
 3. Интернеттиң аспекти бүрүзү четки кылдыр ажылдаар, иерархия кылдыр эвес. Маңаа ICANN организацияның удуртуп турар доменнер аттарының системазы (англ. Domain Name System, DNS) арай таарышпас бооп турар.
 4. Эртемден-компьютержилер чүгле техниктиг харыысалгадан аңгыда, мөзү-шынар харыысалгалыг.

Бернерс-Ли «Семантиктиг четкини өрүүвүшаан: Делегей четкизиниң долу күжүн ажыдары» (англ. «Spinning the Semantic Web: Bringing the World Wide Web to Its Full Potential», The MIT Press, 2005, ISBN 0-262-56212-X) деп номунуң эгезинде Интернеттиң келир үези болур семантиктиг четкиниң концпециязын ажытпышаан киирилдени бижээн.

Семантиктиг четки — Делегей четкизиниң кырында немелде чүүл-дүр, ооң сорулгазы болза четкиде медээлелди компьютерлерге оон-даа билдингир кылыры. Ынчалдыр кижиниң дылынга бижээн курлавыры компьютерге тодаргай тайылбырлыг болур. Семантиктиг четки платформалар азы программа дылдары хамаанчок кылган капсырылгаларга тааржыр ыяк тода тургускан медээлелге чедимни ажыдар. Программалар херек курлавырларны боттары тып, бердингеннерни класстап, логиктиг харылзаазын тодарадып, түңнел үндүрүп база түңнелдерге даянып шиитпир кылып болур. Калбаа-биле ону ажыглап, таптыг киирзе семантиктиг четки Интернетке хувискаады үнүдрүп болур.

Демдеглээн аттары[эдер | вики-сөзүглелди эдер]

 • 1994 чылда Бернерс-Ли Делегей четкизиниң[10] Алдар залынче киирген алды кижиниң бирээзи апарган.
 • 1997 чылда Британ империяның ордениниң (OBE) офицери кылдыр «глобалдыг компьютер четкизи-биле харылзаа сайзырадып албан ажылы» дээш чарлаттырган[11].
 • 1999 чылда «Time magazine» журналдың «чүс чылдың 100 эң улуг угаанныглары» деп даңзызынче кирген[12].
 • BBC-ниң көрүжү-биле 2001 чылда 100 тергиин британнар чизезинче кирген, ону бүгү нацияның соңгулдазы-биле шилээн[13].
 • 2004 чылдың июль 16-да за «Интернетти глобалдыг сайзыралып ажылдааны дээш» Великобританияның Кадыны Елизавета II Тим Бернерс-Лини Рыцарь-Командор кылдыр көдүрген (KBE, FRS, FRAEng.)[14][15].
 • 2005 чылда 2004 чылдың кайгамчык улуг британ деп атка бодунуң чедиишкиннери-биле база «биртаннарның кол онза аажы-чаңын көргүскени» дээш төлептиг болган[16].
 • 2007 чылда Альберт Хофман-биле кады Daily Telegraph-тың санааны-биле амгы үеде дириг кайгамчык улуг генийлерниң чизезин баштаан[17].
 • 2011 чылда «кылымал интеллект болгаш интеллектиг системалар делгеминче чугула үүлени кииргени дээш» IEEEE деп кылымал интеллекттиң Алдар залынче ону киирген[18].
 • Ону 2012 чылда Интернеттиң Алдар залынче Интернет Ниитилели киирген[19].

Сэр Тимоти Джон Бернерс-Ли дараазында университеттерниң хүндүлүг профессору бооп турар:

Тим Бернерс-Ли Британияның компьютер ниитилелиниң Шылгараңгай кежигүнү, Электроинженерлер институдунуң Хүндүлүг кежигүнү, Техниктиг харылзаалар ниитилелиниң Хүндүлүг кежигүнү, Гильермо Маркониниң Фондузунуң кежигүнү, Американың уран чүүл болгаш эртемнер академиязының кежигүнү[31], Хаан ниитилелиниң (2001) база Хаанның инженерлер академиязының кежигүнү, Американың философтуг ниитилели кежигүнү, АКШтың национал эртемнер академии (2009) кежигүнү бооп турар.

Шаңналдары[эдер | вики-сөзүглелди эдер]

Тим Бернерс-Ли көвей янзы-бүрү шаңналдарга төлептиг болган, ооң аразында делегей чергелиг-даа бар. Адаанда чамдык кезиин көргүскен.

 • Премия Фонда Килби «Молодой инноватор года» (англ.) (1995)[32]
 • Премия организации Ars Electronica (англ.) (1995)
 • Премия программных систем (англ.) Ассоциации вычислительной техники (АСМ) (1995)[33]
 • C&C Prize (1996)
 • Медаль Маунтбеттена (англ.) (1996)
 • IEEE-ден Уоллес Макдауэллдиң шаңналы (1996)
 • Физика институдундан Дадделлдиң медалы болгаш шаңналы (1997)
 • Эдуард Рейниң шаңналы (1998)
 • Мак-Артурнуң стипендиязы (1998)
 • Ханның медалы (2000)
 • Маркониниң шаңналы (2002)
 • Альберттиң медалы (Хаанның уран чүүл ниитилели) (2002)
 • Японияның эртем болгаш технология Фондузундан Японияның шаңналы (2002)
 • Медаль прогресса и почетное членство от Королевского фотографического общества (англ.) в знак признания изобретения, исследования, публикации или другой формы вклада в науку, результатом которой стал существенный прогресс в научном или техническом развитии фотографии или средств представления изображений в широком смысле слова (2003)[34]
 • Компьютер төөгүзүнүң музейиниң шаңналын Делегей четкизин сайзыраткан дээш алган (2003)[35]
 • «Муң-чылдың технологиязы» деп шаңналдың» бирги эдилекчизи (түңү 1 000 000 евро), ону Финляндияның президентизи Тарья Халонен тудускан (2004)[36]
 • Британияның Дем каттыжылгазының шаңналын хөй-ниити харылзаазынче шылгараңгай үүлезин киирген дээш алган (2005)
 • «Квадриганың» шаңналын «Билиглер четкизи» дээш алган (2005)[37]
 • Физика институдунуң президентизиниң медалы[38]
 • Лавлейстиң медалын Британияның компьютер ниитилелинден алган (2007)
 • Американың Чедиишкиннер академиязының шаңналы (2007)
 • Чарльз Старк Дрейперниң шаңналы (2007)
 • Ачы-хавыяалар ордени (2007)[39]
 • Делегей четкизин сайзыратканы дээш Максвеллдиң шаңналы (2008)[40]
 • Webby шаңналын «Бүгү чуртталгазының чедиишкини» дээш (2009)[41]
 • «Перестройка» — «Человек, изменивший мир» деп номинацияга цивилизация сайзыралы дээш М. С. Горбачёвтуң шаңналы (2011)[42]
 • Оманның культура, эртем болгаш уран чүүл Ордени (2012)[43][44]
 • IEEE организациядан Кодзи Кобаясиниң адынга тураскааткан компьютерлер болгаш харылзаа аразынга шаңналы
 • «Көвей чылдар ишти техниктиг тергиидээшкинче үүлези дээш» «PC Magazine» сеткүүллден шаңнал
 • Электронуг кызыгаарлар фондузундан бирги эртикчиге шаңнал
 • Эртем болгаш техниктиг шинчилелдер дээш Астурий тажының шаңналы (ооң-биле кады Ларри Робертс, Роб Кан база Винт Серф)
 • Американың медээлелдиг эртем болгаш технологиялар ниитилелинден тускай шаңнал
 • ЮНЕСКО-дан Нильс Борнуң медалы (2010)
 • Инженер херек аразынга Елизавета II Кадынның шаңналы (2013)[45]
 • Депшилге медалы (Американың фотографтыг ниитилели) (2014)
 • Билиглер шаңналы (2014)
 • 1-ги класстың Мария черниң Дөрт-Адырының ордени (2015, Эстония)[46]
 • Тьюрингтиң шаңналы (2016)

Демдеглелдер[эдер | вики-сөзүглелди эдер]

 1. http://www.w3.org/People/Berners-Lee/Longer.html
 2. Internet Movie Database (англ.) — 1990.
 3. 3,0 3,1 Энциклопедия Брокгауз (нем.)
 4. http://www.bbc.co.uk/blogs/magazinemonitor/2009/10/11-week/
 5. Deutsche Nationalbibliothek Record #121649091 // Общий нормативный контроль (GND) (нем.) — 2012—2016.
 6. http://www.ecs.soton.ac.uk/people/timbl
 7. 7,0 7,1 DBLP — 1993.
 8. https://www.csail.mit.edu/user/769
 9. https://theodi.org/team/timbl
 10. The World-Wide Web Hall of Fame. Best of the Web Directory. Архивтээн 2013 Беш айның 10.
 11. Капсырылга №54794, с. 24—25 (en) // London Gazette : газета. — L.. — Iss. 54794. — No. 54794. — P. 24—25.
 12. Quittner, Joshua. Tim Berners Lee—Time 100 People of the Century, Time Magazine (29 March 1999). «He wove the World Wide Web and created a mass medium for the 21st century. The World Wide Web is Berners-Lee's alone. He designed it. He loosed it on the world. And he more than anyone else has fought to keep it open, nonproprietary and free.». Archived 15 август 2007 at the Wayback Machine
 13. 100 great Britons – A complete list, Daily Mail (21 August 2002). Хынаан 2 Сес айның 2012.
 14. Web’s inventor gets a knighthood (англ.), BBC (31 декабря 2003). Хынаан 27 Беш айның 2010.
 15. Creator of the web turns knight, BBC (16 июля 2004). Хынаан 27 Беш айның 2010.
 16. Three loud cheers for the father of the web, The Daily Telegraph (28 January 2005). Хынаан 25 Беш айның 2008.
 17. "Top 100 living geniuses" ''The Daily Telegraph'' 28 October 2007, The Daily Telegraph (30 October 2007). Хынаан 21 Он ийи айның 2011.
 18. IEEE Computer Society Magazine Honors Artificial Intelligence Leaders (24 августтуң 2011 (2011-08-24)). Хынаан 18 сентябрьның 2011 (2011-09-18). Press release source: PRWeb (Vocus).
 19. 2012 Inductees Archived 2012-12-13 at the Wayback Machine, Internet Hall of Fame website. Retrieved 24 April 2012
 20. Honorary Graduates of University of Essex. Хынааны 2011 Он ийи айның 15. Архивтээн 2013 Беш айның 10. Archived 2013-05-02 at the Wayback Machine
 21. Open University's online graduation, BBC NEWS (31. March 2000). Хынаан 22 Тос айның 2010.
 22. Lancaster University Honorary Degrees, July 2004. Lancaster University. Хынааны 2008 Беш айның 25. Архивтээн 2013 Беш айның 10. Archived 2012-08-04 at the Wayback Machine
 23. Scientific pioneers honoured by The University of Manchester, manchester.ac.uk (2 December 2008). Хынаан 10 Он айның 2011. Archived 22 октябрь 2013 at the Wayback Machine
 24. Honoris Causa: Sir Timothy Berners-Lee
 25. Universidad Politécnica de Madrid: Berners-Lee y Vinton G. Cerf—Doctores Honoris Causa por la UPM. Хынааны 2010 Сес айның 15. Архивтээн 2013 Беш айның 10.
 26. Vrije Universiteit Amsterdam. Uitvinder World Wide Web krijgt eredoctoraat Vrije Universiteit (Dutch) (2008-07-22). Хынааны 2009 Чеди айның 22. Архивтээн 2013 Беш айның 10. Archived 2013-07-05 at the Wayback Machine
 27. NU.nl. 'Bedenker' wereldwijd web krijgt eredoctoraat VU (Dutch) (2008-07-22). Хынааны 2009 Чеди айның 22. Архивтээн 2013 Беш айның 10.
 28. Université de Liège — Séance de rentrée académique 2009
 29. Harvard awards 9 honorary degrees news.harvard.edu Retrieved 11 June 2011
 30. Graduation ceremony | 600th Anniversary | University of St Andrews — 1413—2013 Archived 2015-09-23 at the Wayback Machine
 31. Book of Members, 1780–2010: Chapter B. American Academy of Arts and Sciences. Хынааны 2011 Алды айның 24. Архивтээн 2013 Беш айның 10.
 32. Berners-Lee Longer Biography. World Wide Web Consortium. Хынааны 2011 Бир айның 18. Архивтээн 2013 Беш айның 10.
 33. Software System Award. ACM Awards. Association for Computing Machinery. Хынааны 25 октябрьның 2011 (2011-10-25). Архивтээн 2013 Беш айның 10. Archived 2012-04-02 at the Wayback Machine
 34. Royal Photographic Society’s Progress Medal Archived 2015-02-04 at the Wayback Machine Retrieved 13 August 2012
 35. Fellow Awards | Fellows Home. Computerhistory.org (2010-01-11). Хынааны 2010 Сес айның 15. Архивтээн 2013 Беш айның 10.
 36. Millennium Technology Prize 2004 awarded to inventor of World Wide Web. Millennium Technology Prize. Хынааны 2008 Беш айның 25. Архивтээн 2007 Сес айның 30.
 37. Официальный сайт премии "Квадрига". Хынааны 2011 Чеди айның 13. Архивтээн 2011 Сес айның 22.
 38. President’s medal recipients
 39. Web inventor gets Queen's honour, BBC (13 June 2007). Проверено 25 мая 2008.Web inventor gets Queen's honour, BBC (13 June 2007). Хынаан 25 Беш айның 2008.
 40. IEEE/RSE Wolfson James Clerk Maxwell Award Recipients. IEEE. Хынааны 4 октябрьның 2011 (2011-10-04). Архивтээн 2013 Беш айның 10.
 41. Press Release: Sir Tim Berners Lee, Inventor of the World Wide Web, to receive Webby Lifetime Award At the 13th Annual Webby Awards Webby Awards.com Retrieved 21 January 2011
 42. Gorbachev honours 'world changers', Press Association (31 March 2011). Проверено 11 августа 2012.Gorbachev honours 'world changers', Press Association (31 March 2011). Хынаан 11 Сес айның 2012.
 43. Times of Oman HM order for Web inventor. Хынааны 2012 Он ийи айның 9. Архивтээн 2013 Беш айның 10.
 44. Al Shabiba Newspaper جلالته يمنح وسام السلطان قابوس للثقافة والعلوم والفنون للسير تيم بيرنيرز لي [ARABIC]. Хынааны 2012 Он ийи айның 9. Архивтээн 2013 Беш айның 10. Archived 2014-03-08 at the Wayback Machine
 45. BBC News — Internet pioneers win engineering prize
 46. Teenetemärkide kavalerid: Timothy John Berners-Lee (et). Vabariigi President (2015-02-04). Хынааны 2015 Сес айның 19.

Шөлүглер[эдер | вики-сөзүглелди эдер]