Бижек, Комбу Дойдул оглу

Википедия деп сайттан

Комбу Дойдул оглу Бижек

Төрүттүнген хүнү 1937 марттың 1(1937-03-01) (86 хар)

Комбу Дойдул оглу Бижек (1937 чылдың үш айның 1-де төрүттүнген) — тыва шүлүкчү, очулдурукчу, чурукчу, майор, кызыгаар шерииниң ажылдакчызы. Тыва Республиканың Чогаалчылар эвилелиниң, Россия Федерациязының Чурукчулар эвилелиниң кежигүнү. Москва хоорайда Тыва Республиканың бүрүн эргелиг төлээ черин тургусканнарның бирээзи.

Намдары[эдер | вики-сөзүглелди эдер]

Комбу Дойдулович 1937 чылдың март 1-де Тыва Арат Республиканың Эрзин суурунга төрүттүнген. Эрзин ортумак школазын, Тываның көдээ ажыл-агый техникумун, Ленинградта профэвилелдерниң Дээди школазын дооскан.

Күш-ажылчы намдарын колхоз бухгалтеринден эгелээн, экономист кылдыр ажылдааш, Эрзинниң райкүүскомунга килдис эргелекчилээн, Тыва облпрофэвилелге янзы-бүрү албан-дужаалдарга ажылдаан. 1974-1989 чылдарда Москвада Моссовет аттыг Дээди кызыгаар училищезинге очулдурукчу башкы бооп, очулдурукчулар бюрозун эргелекчилээн, 1989-1991 чылдарда Кызыгаар шерииниң Академиязының очулдурукчулар бюрозун удурткан. 1991-1996 чылдарда Россия Федерациязының Президентизиниң чанында Тыва Республиканың доктаамал төлээ чериниң кол специализинге ажылдаан.

Чогаалчы намдарын 1962 чылда эгелээн. Баштайгы шүлүктериниң чыындызы «Казыргы» 1983 чылда үнген. Дараазында чылдарда «Үлүүм» (1986) деп тыва дылда ному база «Хүн-биле чаштып ойнап тур бис» (1991) деп орус дылда ному үнген. Ооң шүлүктери респбулика солуннарынга, «Улуг-Хем» альманахка, «Башкы» сеткүүлге, Совет армияның «Кызылд сылдыс» солунунга, «Кызыгааржы» сеткүүлге парлаттынган. Моол дылдан тыва дылче очулгалар кылып турар. «Монголын нууц товчоо» (Моолдуң чажыт төөгүзү) деп номну моол дылдан тывазынче очулдурган.

Шаңналдары[эдер | вики-сөзүглелди эдер]

 • «ССРЭ-ниң кызыгаар камгалалынга шылгарал дээш» медаль;
 • «ССРЭ-ниң Чепсектиг күштериниң 60 чылы» медаль;
 • «ССРЭ-ниң Чепсектиг күштериниң 70 чылы» медаль;
 • Моол Улус Республиканың «Халхинголга тиилелге» медаль:
 • «Моол Улус Республиканың 60 чылы» медаль:
 • «Моол Улус Республиканың Чепсектиг күштериниң 60 чылы» медаль;
 • «Күш-ажылчы алдар» медаль;
 • Тыва АССР-ниң Дээди Совединиң Президиумунуң Хүндүлүг бижии;
 • «ССРЭ-ниң Кызыгаар шерииниң тергиини» I-IIги чергезиниң хөрек демдектери;
 • «Моолдуң кызыгаар шерииниң тергиини» хөрек демдээ;
 • «Моолдуң хүндүлүг кызыгааржызы» хөрек демдээ.

Дөс[эдер | вики-сөзүглелди эдер]