Бэнд ВСГАКИ

From Википедия
Jump to navigation Jump to search

Бэнд ВСГАКИ - Тываның Күрүне Филармониязының эң аныяк хөгжүм бөлүү. «Бэнд ВСГАКИ»-ниң кол уран-чүүл удуртукчузу - Салчак Саян.

Төөгүзү[edit | edit source]

Бо көскү болгаш салым-чаяанныг команда 2007 чылда ВСГАКИиИ-ниң сургуулдарындан тургустунган. Олар өөренип турар үезинде делегей чергелиг дириг хөгжүм болгаш чүдүлгениң «Үстүү-Хүрээ» фестивалынга киришкеш ооң «The Best» деп дипломунга төлептиг болганнар (2010 ч. Чадаана хоорай).

2012 чылдан эгелеп «Бэнд ВСГАКИ» Тываның күрүне филармониязының бүрүн эргелиг коллективи апарган.

Тыва биле Россияның демнежилгезиниң 100 харлаан ою болуп турар чылын «Бэнд ВСГАКИ» II «Азия төвүнде фанфаралар» деп делегей чергелиг үрер хөгжүмнер болгаш ансамбльдар фестивалынга киришкеш, «Профессионал оркестрлер» деп номинацияның II чергезиниң лауреаттары болганнар (2014 ч. Кызыл хоорай).


Тургузуу[edit | edit source]

Бэндиниң хөгжүмчүлери Чөөн Сибирьниң культура болгаш уран-чүүл күрүне академиязының (ВСГАКИиИ) джаз клазының доозукчулары. Оларның башкылары – ТР-ниң уран-чүүлүнүң алдарлыг ажылдакчызы, Красноярскиниң камерлиг оркестриниң дирижеру, үрер хөгжүм кафедразының доцентизи (труба клазы), Красноярскиниң хөгжүм болгаш театр күрүне академиязының «Красноярскиниң брасс-квинтеди» үрер хөгжүм оркестриниң удуртукчузу - Петр Николаевич Казимир болгаш, эстрада уран-чүүлүнүң кафедразының удуртукчузу, кол уран-чүүл удуртукчузу болгаш кол дирижер, профессор, РФ-тиң болгаш Бурят Республиканың уран-чүүлүнүң алдарлыг ажылдакчызы, саксофон, флейта ойнакчызы, делегей, бүгү Россия, девискээрлер аразы чергелиг мөөрейлер болгаш фестивальдарның лауреады - Валерий Александрович Симонов (Улан-Удэ хоорай).

«Бэнд ВСГАКИ»-ниң кол уран-чүүл удуртукчузу Кызылдың культура колледжизиниң болгаш Чөөн Сибирьниң культура болгаш уран-чүүл күрүне академиязының доозукчузу, тенор-саксофонист Саян Салчак. Оон аңгыда С. Салчак ТР-ниң Чазааның үрер хөгжүм оркестриниң солизи база бооп турар.

Бэндиниң концерт көргүзүглери кезээде чогаадыкчы, солун: хөнү ритмнерлиг, тывызык аранжировкаларлыг, ритм-секция биле үрер хөгжүм бөлүү бот-боттарын кайгамчык билчип, кады ойнаар, оркестрниң хөгжүмчүлери солистеп тура бодунуң хөгжүм херекселинге канчаар-даа аажок эки ойнаар, салым-чаяанныг, сула чаңнап каап турар деп чүве каракка кончуг көскү. Ооң уламындан «Бэнд ВСГАКИ» бодунуң ойнаар аянын кончуг дүрген тып, боттарының кол ылгалып турар чүүлү – кончуг күштүг драйв – ойнакчылар боттары күүседип турар хөгжүмүнче ханылап, аңаа бердиниптери бөдүүн дыңнакчыларга, көрүкчүлерге безин күүсеттинип турар хөгжүмнүң кончуг билдингир апаары. Бэнд чүгле бир-демниг күүседикчи тулган мергежили-биле эвес, а харын блюз, джаз-рок, латин-американ хөгжүм, тыва улусчу хөгжүмнүң аранжировкаларының хөөннеринде олардан үндүр чаштап турар хей-аът, уран-чүүлдүң күжү каракка көстүп турган ышкаш апаар.

Киржикчилери[edit | edit source]

Коллективте Тываның джаз талазында профессионалдыг эртем билиглиг, салым-чаяанныг ыраажылары болгаш хөгжүмчүлери чыглы берген. Олар Чөөн-Сибирьниң культура болгаш уран чүүл академиязының доозукчулары:

 • Кара-оол Софья (ТР-ниң улустуң артизи, ыр)
 • Сандык Сергек (альт-саксофон)
 • Дүлүш Игорь (бас-гитара)
 • Дары-Сүрүң Орлан (тенор-саксофон)
 • Салчак Саян (тенор-саксофон)
 • Доңгак Начын (баритон-саксофон)
 • Доспай-оол Леонид (тромбон)
 • Саая Сылдыс (альт-саксофон)
 • Сенди Айбек (труба)
 • Отчугаш Сендажи (клавиши)
 • Дүлүш Найыс (ударные)
  • болгаш оон-даа өске.

Ажылы[edit | edit source]

Бөлүктүң репертуарында делегейниң джаз стандартары болгаш орус, тыва композиторларның ажылдары.

2012 чылдың ноябрьның 27-де ДНТ-ге "Бэнд ВСГАКИ" "Джаз кежээзи" деп таныжылга концердин эрттирген. Ооң-биле тыва хөгжүм төөгүзүнде чаа арын ажыттынган.

Дөзү[edit | edit source]

http://tvgf.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=282:2013-01-18-10-22-52&catid=34:2011-04-26-08-50-20&Itemid=84